Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 24. listopadu 2016 - Štrasburk

14. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh opravného rozpočtu č. 4 k souhrnnému rozpočtu na rok 2016: aktualizace prostředků s cílem zohlednit nejnovější vývoj v oblasti migrace a bezpečnosti, snížení prostředků na platby a prostředků na závazky v důsledku globálního převodu, prodloužení doby trvání EFSI a změnu plánu pracovních míst agentury Frontex, jakož i aktualizace prostředků z příjmů (vlastních zdrojů) (13583/2016 - C8-0459/2016 - 2016/2257(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

PECH, AGRI, ENVI, ITRE, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- Návrh opravného rozpočtu č. 5 k souhrnnému rozpočtu na rok 2016: provádění rozhodnutí 2014/335/EU o vlastních zdrojích po ukončení procesu ratifikace a po jeho vstupu v platnost dne 1. října 2016 (13584/2016 - C8-0462/2016 - 2016/2258(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru jménem Unie (07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE, AFET

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Republikou Kazachstán na straně druhé jménem Unie (12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, INTA

- Přílohy návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z přímů právnických osob (COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, IMCO

- Přílohy návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, IMCO

- Návrh opravného rozpočtu č. 6 k souhrnnému rozpočtu na rok 2016 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Německu (13852/2016 - C8-0473/2016 - 2016/2268(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o uzavření Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (B8-1024/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o udělení statusu kandidátské země pro členství v Evropské unii Bosně a Hercegovině (B8-1112/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o aktivaci postupu vystoupení Velké Británie z Evropské unie (B8-1113/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Dominique Martin. Návrh usnesení o evropském sociálním pilíři a pravomocech jednotlivých států (B8-1114/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

ECON

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o podpoře alternativ k pokusům na zvířatech (B8-1117/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ITRE

- Dominique Martin. Návrh usnesení o nerovnosti mezi členskými státy Evropské unie v oblasti ekonomického rozvoje (B8-1118/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o nařízení (EU) č. 1291/2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (B8-1119/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o dotacích deníku l'Humanité (B8-1137/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

IMCO

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o vytvoření 200 míst příslušníků pohraniční stráže (B8-1138/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Dominique Martin. Návrh usnesení o integraci migrantů ve venkovských oblastech (B8-1139/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o obchodní dohodě mezi Evropskou unií a Japonskem (B8-1140/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o návrzích Komise týkajících se vědeckých kritérií pro zjišťování endokrinních disruptorů v pesticidech (B8-1141/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o způsobech financování investic do infrastruktury a transformace energetiky (B8-1142/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Dominique Martin. Návrh usnesení o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství a ochraně chráněných označení původu (B8-1145/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA

- Dominique Bilde a Sylvie Goddyn. Návrh usnesení o ochraně akvakultury, jako je chov měkkýšů, chov raků, chov ryb a produkce mořských řas (B8-1146/2016)

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o nařízení (EU) č. 1295/2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020) (B8-1147/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zemědělcích, kteří jsou nuceni uzavřít svůj podnik před dosažením důchodového věku (B8-1148/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o situaci loděnic v Saint-Nazaire (B8-1149/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Bernard Monot. Návrh usnesení o zátěžových testech, které v roce 2016 provedly ECB a EBA (B8-1150/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o strategii Evropské komise, jejímž cílem je zabránit zveřejnění interních nebo důvěrných dokumentů (B8-1151/2016)

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o podpoře muzeí, divadel a míst s kulturní hodnotou, kterým hrozí uzavření (B8-1152/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o návrzích Evropské komise, jejichž cílem je omezit vystavení člověka akrylamidu (B8-1153/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o uzavření Agentury Evropské unie pro základní práva (B8-1154/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o uzavření Evropské agentury pro kontrolu rybolovu (B8-1155/2016)

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

BUDG

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o uzavření Evropské agentury pro bezpečnost letectví (B8-1156/2016)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

BUDG

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o finančních otřesech, které způsobila Deutsche Bank (B8-1157/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o atentátech na náboženské komunity, a zejména na židovskou komunitu, páchaných Islámským státem (B8-1174/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Dominique Bilde a Steeve Briois. Návrh usnesení o demokratizaci přístupu osob se zdravotním postižením k vysokoškolskému vzdělání (B8-1175/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o uzavření Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (B8-1176/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o krizi italského bankovního sektoru a pozici v systému TARGET2 (B8-1177/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o projektu evropské daně (B8-1178/2016)

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o modernizaci právních předpisů týkajících se zdravotnických prostředků (B8-1179/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o nehorázných výdajích Výboru regionů (B8-1180/2016)

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

REGI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vytvoření společné obrany (B8-1181/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o eskalaci války v Jemenu (B8-1182/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o žádosti o zvláštní finanční prostředky určené na podporu členských států při řízení lékařských výdajů osob v pokročilém věku (B8-1184/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o hodnocení právního státu v Polsku (B8-1185/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o daňových únicích, kterých se dopouštějí velké koncerny (B8-1186/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o hospodářské nerovnosti způsobené jednotnou měnou (B8-1187/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zavedení opatření zaměřených na podporu profesního začlenění žen do odvětví informačních a komunikačních technologií a toho, aby se častěji rozhodovaly pro studium v odvětví inovací a digitálních technologií (B8-1188/2016)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o integraci uprchlíků na trhu práce (B8-1189/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

LIBE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o společném dopise ministrů dopravy osmi členských států týkajícím se nekalé soutěže v odvětví silniční dopravy (B8-1190/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

TRAN

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o prodloužení evropských sankcí vůči Rusku a jeho dopadech na hospodářství členských států (B8-1191/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o rozšíření HIV ve věznicích (B8-1192/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn a Jean-François Jalkh. Návrh usnesení o potravinových přídatných látkách E 249 a E 250 (B8-1193/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh a Philippe Loiseau. Návrh usnesení o výskytu druhu Drosophila suzukii (B8-1194/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn a Jean-François Jalkh. Návrh usnesení o zjišťování výskytu viru Zika (B8-1195/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vytvoření jednotného evropského daňového čísla (B8-1196/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Bilde a Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o používání vyčištěných odpadních vod (B8-1197/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o ochraně lidských práv v Turecku (B8-1198/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o žádosti o navýšení finančních prostředků na podporu obyvatelstva zasaženého jevem známým jako El Niño a o vytvoření skupiny odborníků, kteří by se podíleli na vývoji nových pěstitelských technik v postižených oblastech (B8-1199/2016)

předáno

příslušný výbor :

DEVE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o řízení evropských fondů určených na pomoc některým balkánským zemím před přistoupením k Evropské unii (B8-1200/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

BUDG

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o zmenšení digitální propasti ve venkovských oblastech (B8-1201/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o plánu relokace migrantů (B8-1202/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand a Philippe Loiseau. Návrh usnesení o statusu chráněného živočišného druhu přiznaném canis lupus (B8-1204/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o zabírání půdy v Kambodži kvůli cukru pro EU (B8-1205/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o žádosti o provedení důkladných studií s cílem sledovat situaci arktických ledovců (B8-1206/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o reformě dohod Basel III (B8-1207/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o hrozbě, kterou pro jednotlivé státy představuje kapitola o investicích v dohodě o obchodu mezi EU a Kanadou (B8-1208/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh a Philippe Loiseau. Návrh usnesení o zavíječi zimostrázovém (Cydalima perspectalis) (B8-1209/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Mireille D'Ornano a Jean-François Jalkh. Návrh usnesení o odolnosti vůči antibiotikům (B8-1210/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o obnovení vztahů s Íránem (B8-1211/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o věznění novinářů v Turecku (B8-1212/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Edouard Ferrand. Návrh usnesení o konci schengenského systému (B8-1213/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Dominique Bilde a Jean-Luc Schaffhauser. Návrh usnesení o boji proti hnutí Boko Haram (B8-1214/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana a Matteo Salvini. Návrh usnesení o zrušení veřejných dluhopisů nabytých ECB a držených v portfoliu této banky (B8-1215/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

Právní upozornění - Ochrana soukromí