Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 24. studenog 2016. - Strasbourg

14. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Nacrt izmjene proračuna br. 4 za opći proračun za 2016.: ažuriranje odobrenih sredstava kako bi se u obzir uzela najnovija kretanja u domeni migracija i sigurnosti, smanjenje odobrenih sredstava za plaćanje i preuzimanje obveza kao rezultat globalnog prijenosa, produljenje trajanja EFSU-a, izmjena plana radnih mjesta u Frontexu i ažuriranje odobrenih sredstava prihoda (vlastita sredstva) (13583/2016 - C8-0459/2016 - 2016/2257(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

PECH, AGRI, ENVI, ITRE, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- Nacrt izmjene proračuna br. 5 za opći proračun za 2016.: provedba Odluke o vlastitim sredstvima br. 2014/335/EU nakon zaključenja postupka ratifikacije i njezina stupanja na snagu 1. listopada 2016. (13584/2016 - C8-0462/2016 - 2016/2258(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Protokola o pristupanju uz Sporazum o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora (07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

DEVE, AFET

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o pojačanom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kazahstana, s druge strane (12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

DEVE, INTA

- Prijedlog direktive Vijeća o zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit (CCCTB) (COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

JURI, IMCO

- Prijedlog direktive Vijeća o zajedničkoj osnovici poreza na dobit (COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

JURI, IMCO

- Nacrt izmjene proračuna br. 6 za opći proračun za 2016. uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Njemačkoj (13852/2016 - C8-0473/2016 - 2016/2268(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

REGI

2) zastupnika, prijedlozi rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o zatvaranju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (B8-1024/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

BUDG

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o potvrđivanju statusa Bosne i Hercegovine kao države kandidatkinje za pristup Europskoj uniji (B8-1112/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o pokretanju postupka povlačenja Velike Britanije iz Europske unije (B8-1113/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o europskom socijalnom stupu i nacionalnim nadležnostima (B8-1114/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

ECON

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o poticanju metoda koje mogu zamijeniti ispitivanje na životinjama (B8-1117/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

ITRE

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o nejednakom gospodarskom razvoju država članica Europske unije (B8-1118/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o Uredbi (EU) br. 1291/2013 o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (B8-1119/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

AFET

- Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o potporama dnevnom listu l'Humanité (B8-1137/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

IMCO

- Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o stvaranju 200 radnih mjesta za službenike graničnog nadzora (B8-1138/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o integraciji migranata u ruralnim područjima (B8-1139/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o trgovinskom sporazumu između Europske unije i Japana (B8-1140/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o prijedlozima Komisije koji se odnose na znanstvene kriterije za utvrđivanje endokrinih disruptora u pesticidima (B8-1141/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o načinima financiranja ulaganja u infrastrukturu i energetske tranzicije (B8-1142/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o TTIP-u i zaštiti oznake izvornosti AOC (B8-1145/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

INTA

- Dominique Bilde Sylvie Goddyn. Prijedlog rezolucije o zaštiti akvakulture, odnosno uzgoja školjkaša, rakova, ribe i algi (B8-1146/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o Uredbi (EU) br. 1295/2013 o uspostavi programa Kreativna Europa (2014. – 2020.) (B8-1147/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o poljoprivrednicima prisiljenima napustiti svoja gospodarstva prije dobi za umirovljenje (B8-1148/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

AGRI

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o stanju u brodogradilištu Saint-Nazaire (B8-1149/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Bernard Monot. Prijedlog rezolucije o testovima otpornosti na stres koje su 2016. proveli ESB i EBA (B8-1150/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o strategiji Europske komisije za sprječavanje objave internih ili povjerljivih dokumenata (B8-1151/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o potpori muzejima, kazalištima i kulturnim ustanovama kojima prijeti zatvaranje (B8-1152/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o prijedlozima Europske komisije za ograničavanje ljudske izloženosti akrilamidu (B8-1153/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o zatvaranju Agencije Europske unije za temeljna prava (B8-1154/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

BUDG

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o zatvaranju Europske agencije za kontrolu ribarstva (B8-1155/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

mišljenje :

BUDG

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o zatvaranju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (B8-1156/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

BUDG

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o financijskim turbulencijama koje je prouzročila banka Deutsche Bank (B8-1157/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o terorističkim napadima koje Islamska država provodi protiv vjerskih zajednica izloženih progonu, naročito protiv židovske zajednice (B8-1174/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Dominique Bilde Steeve Briois. Prijedlog rezolucije o demokratizaciji pristupa osoba s invaliditetom visokom obrazovanju (B8-1175/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

CULT

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o zatvaranju Europskog potpornog ureda za azil (B8-1176/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

BUDG

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o bankarskoj krizi u Italiji i o položajima u sustavu TARGET2 (B8-1177/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o projektu europskog poreza (B8-1178/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o modernizaciji zakonskih odredbi o medicinskim proizvodima (B8-1179/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o prekomjernim izdacima Odbora regija (B8-1180/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

REGI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o uspostavi sustava zajedničke obrane (B8-1181/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zaoštravanju rata u Jemenu (B8-1182/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zahtjevu za posebnim fondovima za potporu državama članicama u upravljanju troškovima liječenja starijih osoba (B8-1184/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o praćenju stanja vladavine prava u Poljskoj (B8-1185/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFCO

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o izbjegavanju plaćanja poreza od strane korporacija (B8-1186/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o gospodarskim razlikama nastalima zbog jedinstvene valute (B8-1187/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije u uvođenju mjera za poticanje zapošljavanja žena u sektoru informacijsko-komunikacijskih tehnologija te njihova približavanja studijima u području digitalnih tehnologija i inovacija (B8-1188/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

FEMM

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o integraciji izbjeglica na tržište rada (B8-1189/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

LIBE

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o zajedničkom dopisu ministara prometa osam država članica u pogledu nepravednog tržišnog natjecanja u sektoru cestovnog prometa (B8-1190/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

TRAN

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o produženju europskih sankcija Rusiji i njegovim posljedicama na gospodarstva država članica (B8-1191/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o raširenosti HIV-a u zatvorskim ustanovama (B8-1192/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn Jean-François Jalkh. Prijedlog rezolucije o prehrambenim aditivima E 249 i E 250 (B8-1193/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Philippe Loiseau. Prijedlog rezolucije o octenoj mušici ploda (Drosophila suzukii) (B8-1194/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn Jean-François Jalkh. Prijedlog rezolucije o testiranju na virus zike (B8-1195/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o stvaranju jedinstvenog europskog poreznog broja (B8-1196/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Dominique Bilde Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o uporabi pročišćenih sivih voda (B8-1197/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zaštiti ljudskih prava u Turskoj (B8-1198/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zahtjevu za pružanjem više financijskih sredstava potpori stanovništvu koje je pogođeno fenomenom El Niño i o stvaranju skupine stručnjaka za uvođenje novih uzgojnih tehnika u pogođenim područjima (B8-1199/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

DEVE

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o upravljanju europskim fondovima namijenjenima pružanju pomoći određenim zemljama Balkana u pristupanju Europskoj uniji (B8-1200/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

BUDG

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o smanjenju digitalnog jaza u ruralnim područjima (B8-1201/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o programu premještanja migranata (B8-1202/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand Philippe Loiseau. Prijedlog rezolucije o statusu zaštićene vrste Canis lupus (B8-1204/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije protiv prisvajanja zemlje u Kambodži radi proizvodnje šećera za EU (B8-1205/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zahtjevu da se provedu iscrpne studije za praćenje stanja ledenog pokrova na Arktiku (B8-1206/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o reformi sporazuma Basel III (B8-1207/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o prijetnji koju za države predstavlja poglavlje o ulaganju iz trgovinskog sporazuma između EU-a i Kanade (B8-1208/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh Philippe Loiseau. Prijedlog rezolucije o šimširovu moljcu (Cydalima perspectalis) (B8-1209/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

ENVI

- Mireille D'Ornano Jean-François Jalkh. Prijedlog rezolucije o otpornosti na antibiotike (B8-1210/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o ponovnoj uspostavi odnosa s Iranom (B8-1211/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o zatvorenim novinarima u Turskoj (B8-1212/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o ukidanju Schengena (B8-1213/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Dominique Bilde Jean-Luc Schaffhauser. Prijedlog rezolucije o borbi protiv Boko Harama (B8-1214/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana Matteo Salvini. Prijedlog rezolucije o poništenju vrijednosnih papira javnoga duga koje je ESB otkupio i posjeduje (B8-1215/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti