Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 24. november 2016 - Strasbourg

14. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog spremembe proračuna št. 4 k splošnemu proračunu za leto 2016: posodobitev odobritev, da se odrazijo najnovejše dogajanje na področjih migracij in varnosti, zmanjšanje odobritev plačil in odobritev za prevzem obveznosti zaradi globalne prerazporeditve, podaljšanje EFSI, sprememba kadrovskega načrta agencije Frontex in posodobitev odobritev iz prihodkov (lastna sredstva) (13583/2016 - C8-0459/2016 - 2016/2257(BUD))

posredovano

pristojni:

BUDG

mnenje:

PECH, AGRI, ENVI, ITRE, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- Predlog spremembe proračuna št. 5 k splošnemu proračunu za leto 2016: izvajanje sklepa o lastnih sredstvih št. 2014/335/EU po zaključku postopka njegove ratifikacije in začetku veljavnosti 1. oktobra 2016 (13584/2016 - C8-0462/2016 - 2016/2258(BUD))

posredovano

pristojni:

BUDG

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Protokola o pristopu k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja (07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE))

posredovano

pristojni:

INTA

mnenje:

DEVE, AFET

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani, v imenu Unije (12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE))

posredovano

pristojni:

AFET

mnenje:

DEVE, INTA

- Predlog direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB) (COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS))

posredovano

pristojni:

ECON

mnenje:

JURI, IMCO

- Predlog direktive Sveta o skupni osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS))

posredovano

pristojni:

ECON

mnenje:

JURI, IMCO

- Predlog spremembe proračuna št. 6 k splošnemu proračunu za leto 2016 - Spremni dokument k predlogu za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za Nemčijo (13852/2016 - C8-0473/2016 - 2016/2268(BUD))

posredovano

pristojni:

BUDG

mnenje:

REGI

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zaprtju Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (B8-1024/2016)

posredovano

pristojni:

EMPL

mnenje:

BUDG

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o dodelitvi Bosni in Hercegovini statusa države kandidatke za pristop k Evropski uniji (B8-1112/2016)

posredovano

pristojni:

AFET

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o začetku postopka za izstop Velike Britanije iz Evropske unije (B8-1113/2016)

posredovano

pristojni:

AFCO

- Dominique Martin. Predlog resolucije o evropskem socialnem stebru in nacionalnih pristojnostih (B8-1114/2016)

posredovano

pristojni:

EMPL

mnenje:

ECON

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o spodbujanju alternativnih metod testiranja na živalih (B8-1117/2016)

posredovano

pristojni:

AGRI

mnenje:

ITRE

- Dominique Martin. Predlog resolucije o neenakem gospodarskem razvoju v državah članicah Evropske unije (B8-1118/2016)

posredovano

pristojni:

ECON

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o Uredbi (EU) št. 1291/2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 (B8-1119/2016)

posredovano

pristojni:

ITRE

mnenje:

AFET

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o pomoči dnevniku l'Humanité (B8-1137/2016)

posredovano

pristojni:

CULT

mnenje:

IMCO

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o novih 200 delovnih mestih v okviru mejne straže (B8-1138/2016)

posredovano

pristojni:

LIBE

- Dominique Martin. Predlog resolucije o vključevanju migrantov na podeželju (B8-1139/2016)

posredovano

pristojni:

EMPL

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o trgovinskem sporazumu med Evropsko unijo in Japonsko (B8-1140/2016)

posredovano

pristojni:

INTA

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o predlogih Komisije v zvezi z znanstvenimi merili za prepoznavanje povzročiteljev endokrinih motenj v pesticidih (B8-1141/2016)

posredovano

pristojni:

ENVI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o ureditvi financiranja naložb v infrastrukturo in energetskega prehoda (B8-1142/2016)

posredovano

pristojni:

ITRE

- Dominique Martin. Predlog resolucije o čezatlantskem partnerstvu za trgovino in naložbe ter zaščiti kontrolirane označbe porekla (B8-1145/2016)

posredovano

pristojni:

AGRI

mnenje:

INTA

- Dominique Bilde in Sylvie Goddyn. Predlog resolucije o zaščiti akvakulture, vključno z gojenjem školjk, rakov, rib in alg (B8-1146/2016)

posredovano

pristojni:

PECH

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o Uredbi (EU) št. 1295/2013 o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020) (B8-1147/2016)

posredovano

pristojni:

CULT

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o kmetih, ki so prisiljeni opustiti svoje kmetije še pred upokojitveno starostjo (B8-1148/2016)

posredovano

pristojni:

ECON

mnenje:

AGRI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o razmerah v ladjedelnicah v Saint-Nazairu (B8-1149/2016)

posredovano

pristojni:

ECON

- Bernard Monot. Predlog resolucije o obremenitvenih testih, ki sta jih leta 2016 izvedla Evropska centralna banka in Evropski bančni organ (B8-1150/2016)

posredovano

pristojni:

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o strategiji Evropske Komisije za zajezitev razkrivanja internih ali zaupnih dokumentov (B8-1151/2016)

posredovano

pristojni:

JURI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o podpori za muzeje, gledališča in kulturne objekte, ki jim grozi zaprtje (B8-1152/2016)

posredovano

pristojni:

CULT

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o predlogih Evropske komisije za omejitev izpostavljenosti ljudi akrilamidu (B8-1153/2016)

posredovano

pristojni:

ENVI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zaprtju Agencije Evropske unije za temeljne pravice (B8-1154/2016)

posredovano

pristojni:

LIBE

mnenje:

BUDG

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zaprtju Evropske agencije za nadzor ribištva (B8-1155/2016)

posredovano

pristojni:

PECH

mnenje:

BUDG

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zaprtju Evropske agencije za varnost v letalstvu (B8-1156/2016)

posredovano

pristojni:

TRAN

mnenje:

BUDG

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o finančnih pretresih, ki jih je povzročila banka Deutsche Bank (B8-1157/2016)

posredovano

pristojni:

ECON

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o napadih na verske skupnosti, ki jih preganja Islamska država, in zlasti judovsko skupnost (B8-1174/2016)

posredovano

pristojni:

LIBE

mnenje:

AFET

- Dominique Bilde in Steeve Briois. Predlog resolucije o demokratizaciji dostopa do visokošolskega izobraževanja za invalide (B8-1175/2016)

posredovano

pristojni:

EMPL

mnenje:

CULT

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zaprtju Evropskega azilnega podpornega urada (B8-1176/2016)

posredovano

pristojni:

LIBE

mnenje:

BUDG

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o italijanski bančni krizi in položaju v sistemu TARGET2 (B8-1177/2016)

posredovano

pristojni:

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o načrtih za evropski davek (B8-1178/2016)

posredovano

pristojni:

BUDG

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o posodobitvi predpisov o medicinskih pripomočkih (B8-1179/2016)

posredovano

pristojni:

ENVI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o prekomernih izdatkih Odbora regij (B8-1180/2016)

posredovano

pristojni:

CONT

mnenje:

REGI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o vzpostavitvi skupne obrambe (B8-1181/2016)

posredovano

pristojni:

AFET

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o stopnjevanju vojne v Jemnu (B8-1182/2016)

posredovano

pristojni:

AFET

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zahtevi po posebnih skladih za pomoč državam članicam pri upravljanju stroškov zdravstvene oskrbe starejših (B8-1184/2016)

posredovano

pristojni:

ENVI

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o oceni pravne države na Poljskem (B8-1185/2016)

posredovano

pristojni:

AFCO

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o izogibanju davkom s strani velikih skupin (B8-1186/2016)

posredovano

pristojni:

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o gospodarskih razlikah zaradi enotne valute (B8-1187/2016)

posredovano

pristojni:

ECON

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o izvajanju ukrepov za spodbujanje poklicnega vključevanja žensk v sektor IKT in za njihovo približevanje študijem na področjih digitalnih tehnologij in inovacij (B8-1188/2016)

posredovano

pristojni:

FEMM

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o vključevanju beguncev na trg dela (B8-1189/2016)

posredovano

pristojni:

EMPL

mnenje:

LIBE

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o skupnem pismu ministrov za promet iz osmih držav članic v zvezi z nelojalno konkurenco v sektorju cestnega prometa (B8-1190/2016)

posredovano

pristojni:

EMPL

mnenje:

TRAN

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o podaljšanju evropskih sankcij proti Rusiji in njegovem vplivu na gospodarstva držav članic (B8-1191/2016)

posredovano

pristojni:

AFET

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o razširjenosti virusa HIV v zaporih (B8-1192/2016)

posredovano

pristojni:

ENVI

mnenje:

LIBE

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn in Jean-François Jalkh. Predlog resolucije o aditivih za živila E 249 in E 250 (B8-1193/2016)

posredovano

pristojni:

ENVI

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh in Philippe Loiseau. Predlog resolucije o plodovi vinski mušici (Drosophila suzukii) (B8-1194/2016)

posredovano

pristojni:

AGRI

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn in Jean-François Jalkh. Predlog resolucije o odkrivanju virusa zika (B8-1195/2016)

posredovano

pristojni:

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o uvedbi enotne evropske davčne številke (B8-1196/2016)

posredovano

pristojni:

ECON

- Dominique Bilde in Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o uporabi prečiščene sive vode (B8-1197/2016)

posredovano

pristojni:

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o varstvu človekovih pravic v Turčiji (B8-1198/2016)

posredovano

pristojni:

AFET

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zahtevi po pridobitvi več finančnih sredstev za pomoč prebivalcem, ki jih je prizadel pojav El Niño, in o oblikovanju skupine strokovnjakov za izvedbo novih obdelovalnih tehnik na zadevnih območjih (B8-1199/2016)

posredovano

pristojni:

DEVE

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o upravljanju evropskih sredstev za pomoč pri pristopu nekaterih balkanskih držav k Evropski uniji (B8-1200/2016)

posredovano

pristojni:

AFET

mnenje:

BUDG

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o zmanjšanju digitalnega razkoraka na podeželju (B8-1201/2016)

posredovano

pristojni:

ITRE

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o načrtu za premestitev migrantov (B8-1202/2016)

posredovano

pristojni:

LIBE

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand in Philippe Loiseau. Predlog resolucije o statusu zavarovane vrste za vrsto canis lupus (B8-1204/2016)

posredovano

pristojni:

ENVI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije proti prilaščanju kamboških zemljišč zaradi sladkorja za EU (B8-1205/2016)

posredovano

pristojni:

INTA

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zahtevi po celovitih študijah za spremljanje stanja arktičnih ledenikov (B8-1206/2016)

posredovano

pristojni:

ENVI

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o reformi sporazumov Basel III (B8-1207/2016)

posredovano

pristojni:

ECON

- Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o grožnji, ki jo poglavje o naložbah v trgovinskem sporazumu med EU in Kanado pomeni za države (B8-1208/2016)

posredovano

pristojni:

INTA

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh in Philippe Loiseau. Predlog resolucije o pušpanovi vešči (Cydalima perspectalis) (B8-1209/2016)

posredovano

pristojni:

AGRI

mnenje:

ENVI

- Mireille D'Ornano in Jean-François Jalkh. Predlog resolucije o odpornosti na antibiotike (B8-1210/2016)

posredovano

pristojni:

ENVI

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o ponovni vzpostavitvi odnosov z Iranom (B8-1211/2016)

posredovano

pristojni:

AFET

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o zaprtih novinarjih v Turčiji (B8-1212/2016)

posredovano

pristojni:

AFET

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o koncu schengenske ureditve (B8-1213/2016)

posredovano

pristojni:

LIBE

- Dominique Bilde in Jean-Luc Schaffhauser. Predlog resolucije o boju proti skupini Boko Haram (B8-1214/2016)

posredovano

pristojni:

AFET

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana in Matteo Salvini. Predlog resolucije o razveljavitvi državnih dolžniških vrednostnih papirjev, ki jih je kupila in jih ima ECB (B8-1215/2016)

posredovano

pristojni:

ECON

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov