Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 24 ноември 2016 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Положението в Сирия (внесени предложения за резолюция)
 3.Отношенията между ЕС и Турция (внесени предложения за резолюция)
 4.Положението в Беларус (внесени предложения за резолюция)
 5.Петиции
 6.Дейностите на Европейския омбудсман през 2015 г. (разискване)
 7.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
7.1.Случаят на Гуй Минхай, лишен от свобода издател в Китай
  
7.2.Положението на племето гуарани-кайова в бразилския щат Мату Гросу до Сул
  
7.3.Случаят на Илдар Дадин, затворник поради убежденията си в Русия
 8.Време за гласуване
  
8.1.Случаят на Гуй Минхай, лишен от свобода издател в Китай (гласуване)
  
8.2.Положението на племето гуарани-кайова в бразилския щат Мату Гросу до Сул (гласуване)
  
8.3.Случаят на Илдар Дадин, затворник поради убежденията си в Русия (гласуване)
  
8.4.Макрофинансова помощ за Йордания ***I (гласуване)
  
8.5.Дейности и надзор на институциите за професионално пенсионно осигуряване ***I (гласуване)
  
8.6.Положението в Сирия (гласуване)
  
8.7.Отношенията между ЕС и Турция (гласуване)
  
8.8.Присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените (гласуване)
  
8.9.Дейността на Европейския омбудсман през 2015 г. (гласуване)
  
8.10.Към окончателна система на ДДС и борба срещу измамите с ДДС (гласуване)
  
8.11.План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна (гласуване)
  
8.12.Нови възможности за малките транспортни предприятия (гласуване)
  
8.13.Положението в Беларус (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Достъп до енергия в развиващите се държави (разискване)
 13.Решения относно някои документи
 14.Внесени документи
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 16.График на следващите заседания
 17.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (331 kb) Присъствен списък (59 kb)    Резултати от поименно гласуване (1946 kb) 
 
Протокол (96 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (41 kb) Резултати от поименно гласуване (90 kb) 
 
Протокол (338 kb) Присъствен списък (69 kb) Резултати от гласувания (725 kb) Резултати от поименно гласуване (1510 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност