Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Η κατάσταση στη Συρία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Η κατάσταση στη Λευκορωσία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Αναφορές
 6.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2015 (συζήτηση)
 7.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
7.1.Η υπόθεση του φυλακισμένου εκδότη Gui Minhai στην Κίνα
  
7.2.Η κατάσταση των Guarani-Kaiowá στην πολιτεία Mato Grosso Do Sul της Βραζιλίας
  
7.3.Η υπόθεση του Ildar Dadin, κρατούμενου για λόγους συνείδησης στη Ρωσία
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Η υπόθεση του φυλακισμένου εκδότη Gui Minhai στην Κίνα (ψηφοφορία)
  
8.2.Η κατάσταση των Guarani-Kaiowá στην πολιτεία Mato Grosso Do Sul της Βραζιλίας (ψηφοφορία)
  
8.3.Η υπόθεση του Ildar Dadin, κρατούμενου για λόγους συνείδησης στη Ρωσία (ψηφοφορία)
  
8.4.Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιορδανία ***I (ψηφοφορία)
  
8.5.Δραστηριότητες και εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών ***I (ψηφοφορία)
  
8.6.Η κατάσταση στη Συρία (ψηφοφορία)
  
8.7.Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (ψηφοφορία)
  
8.8.Η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (ψηφοφορία)
  
8.9.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2015 (ψηφοφορία)
  
8.10.Προς ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (ψηφοφορία)
  
8.11.Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών (ψηφοφορία)
  
8.12.Νέες ευκαιρίες για μικρές μεταφορικές επιχειρήσεις (ψηφοφορία)
  
8.13.Η κατάσταση στη Λευκορωσία (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες (συζήτηση)
 13.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 16.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 17.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (332 kb) Κατάσταση παρόντων (60 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1946 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (99 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (49 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (83 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (337 kb) Κατάσταση παρόντων (69 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (775 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1410 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου