Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 24. november 2016 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Olukord Süürias (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.ELi ja Türgi suhted (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Olukord Valgevenes (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Petitsioonid
 6.Euroopa Ombudsmani 2015. aasta tegevus (arutelu)
 7.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
7.1.Hiinas vangistuses viibiva kirjastaja Gui Minhai juhtum
  
7.2.Guarani-Kaiowa hõimu olukord Mato Grosso do Suli osariigis Brasiilias
  
7.3.Venemaa meelsusvangi Ildar Dadini juhtum
 8.Hääletused
  
8.1.Hiinas vangistuses viibiva kirjastaja Gui Minhai juhtum (hääletus)
  
8.2.Guarani-Kaiowa hõimu olukord Mato Grosso do Suli osariigis Brasiilias (hääletus)
  
8.3.Venemaa meelsusvangi Ildar Dadini juhtum (hääletus)
  
8.4.Makromajandusliku finantsabi andmine Jordaaniale ***I (hääletus)
  
8.5.Tööandjapensioni kogumisasutuste tegevus ja järelevalve (uuesti sõnastatud) ***I (hääletus)
  
8.6.Olukord Süürias (hääletus)
  
8.7.ELi ja Türgi suhted (hääletus)
  
8.8.ELi liitumine naistevastase vägivalla ennetamise ja tõkestamise Istanbuli konventsiooniga (hääletus)
  
8.9.Euroopa Ombudsmani 2015. aasta tegevus (hääletus)
  
8.10.Lõpliku käibemaksusüsteemi väljatöötamine ja käibemaksupettuste vastane võitlus (hääletus)
  
8.11.ELi looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemise tegevuskava (hääletus)
  
8.12.Väikeste transpordiettevõtjate uued võimalused ja koostööl põhinevad ärimudelid (hääletus)
  
8.13.Olukord Valgevenes (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Energia kättesaadavus arengumaades (arutelu)
 13.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 14.Esitatud dokumendid
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 16.Järgmiste istungite ajakava
 17.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (297 kb) Kohalolijate nimekiri (59 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (1946 kb) 
 
Protokoll (90 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (38 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (82 kb) 
 
Protokoll (303 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) Hääletuste tulemused (505 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1403 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika