Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 24 november 2016 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Situationen i Syrien (ingivna resolutionsförslag)
 3.Förbindelserna mellan EU och Turkiet (ingivna resolutionsförslag)
 4.Situationen i Vitryssland (ingivna resolutionsförslag)
 5.Framställningar
 6.Europeiska ombudsmannens verksamhet 2015 (debatt)
 7.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
7.1.Fallet Gui Minhai, den fängslade förläggaren i Kina
  
7.2.Situationen för Guarani-Kaiowá i den brasilianska delstaten Mato Grosso do Sul
  
7.3.Fallet Ildar Dadin, samvetsfånge i Ryssland
 8.Omröstning
  
8.1.Fallet Gui Minhai, den fängslade förläggaren i Kina (omröstning)
  
8.2.Situationen för Guarani-Kaiowá i den brasilianska delstaten Mato Grosso do Sul (omröstning)
  
8.3.Fallet Ildar Dadin, samvetsfånge i Ryssland (omröstning)
  
8.4.Makroekonomiskt stöd till Jordanien ***I (omröstning)
  
8.5.Verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut ***I (omröstning)
  
8.6.Situationen i Syrien (omröstning)
  
8.7.Förbindelserna mellan EU och Turkiet (omröstning)
  
8.8.EU:s anslutning till Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (omröstning)
  
8.9.Europeiska ombudsmannens verksamhet 2015 (omröstning)
  
8.10.Vägen mot ett slutligt momssystem och bekämpning av momsbedrägeri (omröstning)
  
8.11.EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter (omröstning)
  
8.12.Nya möjligheter för små transportföretag (omröstning)
  
8.13.Situationen i Vitryssland (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Tillgång till energi i utvecklingsländer (debatt)
 13.Beslut om vissa dokument
 14.Inkomna dokument
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod
 17.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (302 kb) Närvarolista (59 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (1946 kb) 
 
Protokoll (89 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (38 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (83 kb) 
 
Protokoll (307 kb) Närvarolista (62 kb) Omröstningsresultat (506 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1489 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy