Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 30 november 2016 - Brussel

2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid