Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 - Βρυξέλλες

3. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Σώμα αποφασίζει να κυρώσει τις εντολές του Florent Marcellesi με έναρξη ισχύος από 11 Οκτωβρίου 2016 και των Ivica Tolić και Željana Zovko με έναρξη ισχύος από 24 Οκτωβρίου 2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου