Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 - Βρυξέλλες

4. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Η Alessandra Mussolini δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας PPE και ανήκει στους μη εγγεγραμμένους από τις 30 Νοεμβρίου 2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου