Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 - Βρυξέλλες

5. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήματος των Ομάδων S&D και ENF, το Σώμα κυρώνει τους ακόλουθους διορισμούς:

επιτροπή AFET: Alex Mayer

Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Alex Mayer

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας: Alex Mayer

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες: Janice Atkinson αντί του Stanisław Żółtek

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου