Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 - Βρυξέλλες

6. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στη διάρκεια των περιόδων συνόδου Ιουνίου I και II και Ιουλίου 2016 διατίθεται στο Eurοparl.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου