Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2047(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0353/2016

Indgivne tekster :

A8-0353/2016

Forhandlinger :

PV 30/11/2016 - 11
CRE 30/11/2016 - 11

Afstemninger :

PV 01/12/2016 - 6.20
CRE 01/12/2016 - 6.20
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0475

Protokol
Onsdag den 30. november 2016 - Bruxelles

11. Budgetproceduren 2017 – fælles tekst (forhandling)
CRE

Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 som led i budgetproceduren [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Europa-Parlamentets Delegation til Budgetforligsudvalget. Ordførere: Jens Geier og Indrek Tarand (A8-0353/2016)

Indlæg af Jean Arthuis (formand for BUDG).

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

Jens Geier og Indrek Tarand forelagde betænkningen

Talere: Ivan Lesay (formand for Rådet) og Kristalina Georgieva (næstformand i Kommissionen).

Talere: Siegfried Mureşan for PPE-Gruppen, Derek Vaughan for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Liadh Ní Riada for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Maragall for Verts/ALE-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Auke Zijlstra for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Paul Rübig, Victor Negrescu, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Xabier Benito Ziluaga, Mara Bizzotto, José Manuel Fernandes, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti, Ingeborg Gräßle, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Andrey Novakov og Patricija Šulin.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou og Vladimír Maňka.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini og Doru-Claudian Frunzulică.

Talere: Kristalina Georgieva, Ivan Lesay og Jean Arthuis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.20 i protokollen af 1.12.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik