Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2047(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0353/2016

Predkladané texty :

A8-0353/2016

Rozpravy :

PV 30/11/2016 - 11
CRE 30/11/2016 - 11

Hlasovanie :

PV 01/12/2016 - 6.20
CRE 01/12/2016 - 6.20
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0475

Zápisnica
Streda, 30. novembra 2016 - Brusel

11. Rozpočtový postup na rok 2017 – spoločný text (rozprava)
CRE

Správa o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017 [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Delegácia Európskeho parlamentu v rozpočtovom zmierovacom výbore. Spravodajcovia: Jens Geier a Indrek Tarand (A8-0353/2016)

V rozprave vystúpil Jean Arthuis (predseda výboru BUDG).

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Jens Geier a Indrek Tarand predstavili správu.

V rozprave vystúpili: Ivan Lesay (úradujúci predseda Rady) a Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Siegfried Mureşan v mene skupiny PPE, Derek Vaughan v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Paul Rübig, Victor Negrescu, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Xabier Benito Ziluaga, Mara Bizzotto, José Manuel Fernandes, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti, Ingeborg Gräßle, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Andrey Novakov a Patricija Šulin.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou a Vladimír Maňka.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Grapini a Doru-Claudian Frunzulică.

V rozprave vystúpili: Kristalina Georgieva, Ivan Lesay a Jean Arthuis.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.20 zápisnice zo dňa 1.12.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia