Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0126(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0354/2016

Внесени текстове :

A8-0354/2016

Разисквания :

PV 30/11/2016 - 14
CRE 30/11/2016 - 14

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.10
CRE 01/12/2016 - 6.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0465

Протокол
Сряда, 30 ноември 2016 г. - Брюксел

14. Споразумение между САЩ и ЕС относно защитата на личната информация във връзка с престъпления *** (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

Jan Philipp Albrecht представи препоръката.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Ангел Джамбазки (докладчик по становището на комисията JURI), Axel Voss, от името на групата PPE, Marju Lauristin, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Raymond Finch, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от John Stuart Agnew, Harald Vilimsky, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Емил Радев, Birgit Sippel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, Michał Marusik, Ana Gomes и Ruža Tomašić.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias и Takis Hadjigeorgiou.

Изказаха се: Věra Jourová, Sophia in 't Veld, за да поиска пояснения, и Jan Philipp Albrecht.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.10 от протокола от 1.12.2016 г г.

Правна информация - Политика за поверителност