Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0126(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0354/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0354/2016

Keskustelut :

PV 30/11/2016 - 14
CRE 30/11/2016 - 14

Äänestykset :

PV 01/12/2016 - 6.10
CRE 01/12/2016 - 6.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0465

Pöytäkirja
Keskiviikko 30. marraskuuta 2016 - Bryssel

14. Rikoksiin liittyvien henkilötietojen suojaa koskeva Yhdysvaltain ja EU:n sopimus *** (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen tekemisestä rikosten ennalta estämiseen, tutkimiseen, paljastamiseen ja rikoksia koskeviin syytetoimiin liittyvien henkilötietojen suojasta [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

Jan Philipp Albrecht esitteli suosituksen.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Angel Dzhambazki (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Axel Voss PPE-ryhmän puolesta, Marju Lauristin S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Raymond Finch EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla John Stuart Agnew, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Emil Radev, Birgit Sippel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, Michał Marusik, Ana Gomes ja Ruža Tomašić.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias ja Takis Hadjigeorgiou.

Puheenvuorot: Věra Jourová, Sophia in 't Veld pyytääkseen täsmennyksiä ja Jan Philipp Albrecht.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 1.12.2016, kohta 6.10.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö