Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0126(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0354/2016

Ingivna texter :

A8-0354/2016

Debatter :

PV 30/11/2016 - 14
CRE 30/11/2016 - 14

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.10
CRE 01/12/2016 - 6.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0465

Protokoll
Onsdagen den 30 november 2016 - Bryssel

14. Avtal mellan USA och EU om skydd av personuppgifter i samband med brott *** (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

Jan Philipp Albrecht redogjorde för rekommendationen.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Angel Dzhambazki (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Axel Voss för PPE-gruppen, Marju Lauristin för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Raymond Finch för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från John Stuart Agnew, Harald Vilimsky för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Emil Radev, Birgit Sippel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, Michał Marusik, Ana Gomes och Ruža Tomašić.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias och Takis Hadjigeorgiou.

Talare: Věra Jourová, Sophia in 't Veld, som begärde förtydliganden, och Jan Philipp Albrecht.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.10 i protokollet av den 1.12.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy