Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 30 ноември 2016 г. - Брюксел

15. Неотдавнашно прехвърляне на отговорностите на Службата за присвояване на имена и адреси в интернет (IANA) към световната интернет общност през октомври 2016 г. и предстоящия Форум за управление на интернет в Мексико (6-8 декември 2016 г.) (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Неотдавнашно прехвърляне на отговорностите на Службата за присвояване на имена и адреси в интернет (IANA) към световната интернет общност през октомври 2016 г. и предстоящия Форум за управление на интернет в Мексико (6-8 декември 2016 г.) (2016/2997(RSP))

Corina Crețu (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Pilar del Castillo Vera, от името на групата PPE, Carlos Zorrinho, от името на групата S&D, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Kaja Kallas, от името на групата ALDE, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij и Jiří Pospíšil, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Miapetra Kumpula-Natri.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказа се Corina Crețu.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност