Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 30. listopadu 2016 - Brusel

15. Nedávné přenesení dohledu IANA na celosvětové internetové společenství v říjnu 2016 a nadcházející Fórum pro správu internetu, které se bude konat v Mexiku (6.–8. prosince 2016) (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Nedávné přenesení dohledu IANA na celosvětové internetové společenství v říjnu 2016 a nadcházející Fórum pro správu internetu, které se bude konat v Mexiku (6.–8. prosince 2016) (2016/2997(RSP))

Corina Crețu (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Pilar del Castillo Vera za skupinu PPE, Carlos Zorrinho za skupinu S&D, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Kaja Kallas za skupinu ALDE, Barbara Kappel za skupinu ENF, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij a Jiří Pospíšil, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Miapetra Kumpula-Natri.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupila Corina Crețu.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí