Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 30. novembra 2016 - Brusel

15. Nedávny prenos dohľadu nad funkciou IANA na celosvetové internetové spoločenstvo v októbri 2016 a nadchádzajúce Fórum pre správu internetu, ktoré sa bude konať v Mexiku (6. – 8. decembra 2016) (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Nedávny prenos dohľadu nad funkciou IANA na celosvetové internetové spoločenstvo v októbri 2016 a nadchádzajúce Fórum pre správu internetu, ktoré sa bude konať v Mexiku (6. – 8. decembra 2016) (2016/2997(RSP))

Corina Crețu (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Pilar del Castillo Vera v mene skupiny PPE, Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Kaja Kallas v mene skupiny ALDE, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij a Jiří Pospíšil, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Miapetra Kumpula-Natri.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpila Corina Crețu.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia