Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 30 november 2016 - Bryssel

15. Överföringen av IANA-förvaltningen till det globala internetsamfundet i oktober 2016 och det kommande forumet för förvaltning av internet i Mexiko (6-8 december 2016) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Överföringen av IANA-förvaltningen till det globala internetsamfundet i oktober 2016 och det kommande forumet för förvaltning av internet i Mexiko (6-8 december 2016) (2016/2997(RSP))

Corina Crețu (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Pilar del Castillo Vera för PPE-gruppen, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Kaja Kallas för ALDE-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij och Jiří Pospíšil, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Miapetra Kumpula-Natri.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Corina Crețu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy