Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2045(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0341/2016

Arutelud :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Hääletused :

PV 01/12/2016 - 6.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0464

Protokoll
Kolmapäev, 30. november 2016 - Brüssel

16. Euroopa Liidu Solidaarsusfondile antud hinnang - Olukord Itaalias pärast maavärinaid (arutelu)
CRE

Raport Euroopa Liidu Solidaarsusfondile antud hinnangu kohta [2016/2045(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000139/2016), mille esitas(id) Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai ja Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel ning Remo Sernagiotto ja Raffaele Fitto komisjonile: Olukord Itaalias pärast maavärinaid (B8-1812/2016) (2016/2988(RSP))

Suuliselt vastatav küsimus (O-000140/2016), mille esitas(id) Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini ja Salvatore Cicu fraktsiooni PPE nimel, Constanze Krehl ja Mercedes Bresso fraktsiooni S&D nimel, Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Ramón Luis Valcárcel Siso komisjonile: Olukord Itaalias pärast maavärinaid (B8-1813/2016) (2016/2988(RSP))

Suuliselt vastatav küsimus (O-000141/2016), mille esitas(id) Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini ja David Coburn fraktsiooni EFDD nimel komisjonile: Olukord Itaalias pärast maavärinaid (B8-1814/2016) (2016/2988(RSP))

Suuliselt vastatav küsimus (O-000146/2016), mille esitas(id) Curzio Maltese, Eleonora Forenza ja Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Olukord Itaalias pärast maavärinaid (B8-1817/2016) (2016/2988(RSP))

Salvatore Cicu tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Lambert van Nistelrooij, Ivan Jakovčić, Mercedes Bresso, Igor Šoltes, Rosa D'Amato ja Curzio Maltese esitasid küsimused.

Corina Crețu (komisjoni liige) vastas küsimustele.

Sõna võtsid Marco Valli (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel, Tonino Picula fraktsiooni S&D nimel, Remo Sernagiotto fraktsiooni ECR nimel, Matthijs van Miltenburg fraktsiooni ALDE nimel, Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Joachim Zeller, Enrico Gasbarra, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza ja Steeve Briois.

ISTUNGI JUHATAJA: Adina-Ioana VĂLEAN
asepresident

Sõna võtsid Giovanni La Via, Michela Giuffrida, Antonio Tajani, Elena Gentile, Silvia Costa ja Andrea Cozzolino.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Caterina Chinnici, Nicola Caputo ja Notis Marias.

Sõna võtsid Corina Crețu ja Salvatore Cicu.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca ja Lorenzo Fontana fraktsiooni ENFnimel olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (2016/2988(RSP)) (B8-1284/2016);

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu ja Alessandra Mussolini fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (2016/2988(RSP)) (B8-1285/2016);

—   Davor Škrlec ja Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (2016/2988(RSP)) (B8-1286/2016);

—   Mercedes Bresso, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Silvia Costa, Nicola Danti, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Gianni Pittella, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Patrizia Toia, Jens Nilsson, David-Maria Sassoli, Louis-Joseph Manscour, Paolo De Castro, Derek Vaughan, Peter Simon, Victor Boştinaru, Demetris Papadakis, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă ja Damiano Zoffoli fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (2016/2988(RSP)) (B8-1288/2016);

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto, Fabio Massimo Castaldo ja Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (2016/2988(RSP)) (B8-1289/2016);

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (2016/2988(RSP)) (B8-1291/2016);

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Urmas Paet, Norica Nicolai, Hannu Takkula ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (2016/2988(RSP)) (B8-1294/2016);

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas ja Xabier Benito Ziluaga fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid (2016/2988(RSP)) (B8-1296/2016).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: punkt 6.8 ja 1.12.2016 protokollipunkt 6.21.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika