Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2045(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A8-0341/2016

Debates :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Balsojumi :

PV 01/12/2016 - 6.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0464

Protokols
Trešdiena, 2016. gada 30. novembris - Brisele

16. Eiropas Savienības Solidaritātes fonds – izvērtējums - Stāvoklis Itālijā pēc zemestrīcēm (debates)
CRE

Ziņojums par Eiropas Savienības Solidaritātes fondu – izvērtējums [2016/2045(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Salvatore Cicu (A8-0341/2016).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000139/2016) un kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai un Urmas Paet ALDE grupas vārdā un Remo Sernagiotto un Raffaele Fitto Komisijai: Stāvoklis Itālijā pēc zemestrīcēm (B8-1812/2016) (2016/2988(RSP)).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000140/2016) un kuru uzdeva Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini un Salvatore Cicu PPE grupas vārdā, Constanze Krehl un Mercedes Bresso S&D grupas vārdā, Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā un Ramón Luis Valcárcel Siso Komisijai: Stāvoklis Itālijā pēc zemestrīcēm (B8-1813/2016) (2016/2988(RSP)).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000141/2016) un kuru uzdeva Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini un David Coburn EFDD grupas vārdā Komisijai: Stāvoklis Itālijā pēc zemestrīcēm (B8-1814/2016) (2016/2988(RSP)).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000146/2016) un kuru uzdeva Curzio Maltese, Eleonora Forenza un Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Stāvoklis Itālijā pēc zemestrīcēm (B8-1817/2016) (2016/2988(RSP)).

Salvatore Cicu iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Lambert van Nistelrooij, Ivan Jakovčić, Mercedes Bresso, Igor Šoltes, Rosa D'Amato un Curzio Maltese izvērsa jautājumus.

Corina Crețu (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Marco Valli (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs), Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā, Tonino Picula S&D grupas vārdā, Remo Sernagiotto ECR grupas vārdā, Matthijs van Miltenburg ALDE grupas vārdā, Ángela Vallina GUE/NGL grupas vārdā, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā, Laura Agea EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Joachim Zeller, Enrico Gasbarra, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza un Steeve Briois.

SĒDI VADA: Adina-Ioana VĂLEAN
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Giovanni La Via, Michela Giuffrida, Antonio Tajani, Elena Gentile, Silvia Costa un Andrea Cozzolino.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Caterina Chinnici, Nicola Caputo un Notis Marias.

Uzstājās Corina Crețu un Salvatore Cicu.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca un Lorenzo Fontana ENF grupas vārdā – par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm (2016/2988(RSP)) (B8-1284/2016);

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu un Alessandra Mussolini PPE grupas vārdā – par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm (2016/2988(RSP)) (B8-1285/2016);

—   Davor Škrlec et Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm (2016/2988(RSP)) (B8-1286/2016);

—   Mercedes Bresso, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Silvia Costa, Nicola Danti, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Gianni Pittella, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Patrizia Toia, Jens Nilsson, David-Maria Sassoli, Louis-Joseph Manscour, Paolo De Castro, Derek Vaughan, Peter Simon, Victor Boştinaru, Demetris Papadakis, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă un Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā – par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm (2016/2988(RSP)) (B8-1288/2016);

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto, Fabio Massimo Castaldo un Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā – par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm (2016/2988(RSP)) (B8-1289/2016);

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā – par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm (2016/2988(RSP)) (B8-1291/2016);

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Urmas Paet, Norica Nicolai, Hannu Takkula un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā – par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm (2016/2988(RSP)) (B8-1294/2016);

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas un Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Itālijā pēc zemestrīcēm (2016/2988(RSP)) (B8-1296/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 1.12.2016. protokola 6.8. punkts un 6.21. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika