Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2045(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0341/2016

Debatten :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Stemmingen :

PV 01/12/2016 - 6.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0464

Notulen
Woensdag 30 november 2016 - Brussel

16. Solidariteitsfonds van de Europese Unie: een beoordeling - De situatie in Italië na de aardbevingen (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het Solidariteitsfonds van de Europese Unie: een beoordeling [2016/2045(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000139/2016) van Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai en Urmas Paet, namens de ALDE-Fractie, en Remo Sernagiotto en Raffaele Fitto, aan de Commissie : De situatie in Italië na de aardbevingen (B8-1812/2016) (2016/2988(RSP))

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000140/2016) van Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini en Salvatore Cicu, namens de PPE-Fractie, Constanze Krehl en Mercedes Bresso, namens de S&D-Fractie, Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, en Ramón Luis Valcárcel Siso, aan de Commissie: De situatie in Italië na de aardbevingen (B8-1813/2016) (2016/2988(RSP))

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000141/2016) van Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini en David Coburn, namens de EFDD-Fractie, aan de Commissie: De situatie in Italië na de aardbevingen (B8-1814/2016) (2016/2988(RSP))

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000146/2016) van Curzio Maltese, Eleonora Forenza en Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: De situatie in Italië na de aardbevingen (B8-1817/2016) (2016/2988(RSP))

Salvatore Cicu leidt het verslag in.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Lambert van Nistelrooij, Ivan Jakovčić, Mercedes Bresso, Igor Šoltes, Rosa D'Amato en Curzio Maltese lichten de vragen toe.

Corina Crețu (lid van de Commissie) beantwoordt de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Marco Valli (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Ramón Luis Valcárcel Siso, namens de PPE-Fractie, Tonino Picula, namens de S&D-Fractie, Remo Sernagiotto, namens de ECR-Fractie, Matthijs van Miltenburg, namens de ALDE-Fractie, Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Joachim Zeller, Enrico Gasbarra, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza en Steeve Briois.

VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Giovanni La Via, Michela Giuffrida, Antonio Tajani, Elena Gentile, Silvia Costa en Andrea Cozzolino.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Caterina Chinnici, Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu en Salvatore Cicu.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca en Lorenzo Fontana, namens de ENF-Fractie, over de situatie in Italië na de aardbevingen (2016/2988(RSP)) (B8-1284/2016);

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu en Alessandra Mussolini, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Italië na de aardbevingen (2016/2988(RSP)) (B8-1285/2016);

—   Davor Škrlec en Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Italië na de aardbevingen (2016/2988(RSP)) (B8-1286/2016);

—   Mercedes Bresso, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Silvia Costa, Nicola Danti, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Gianni Pittella, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Patrizia Toia, Jens Nilsson, David-Maria Sassoli, Louis-Joseph Manscour, Paolo De Castro, Derek Vaughan, Peter Simon, Victor Boştinaru, Demetris Papadakis, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă en Damiano Zoffoli, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Italië na de aardbevingen (2016/2988(RSP)) (B8-1288/2016);

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto, Fabio Massimo Castaldo en Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, over de situatie in Italië na de aardbevingen (2016/2988(RSP)) (B8-1289/2016);

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Italië na de aardbevingen (2016/2988(RSP)) (B8-1291/2016);

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Urmas Paet, Norica Nicolai, Hannu Takkula en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Italië na de aardbevingen (2016/2988(RSP)) (B8-1294/2016);

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas en Xabier Benito Ziluaga, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Italië na de aardbevingen (2016/2988(RSP)) (B8-1296/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.8 en punt 6.21 van de notulen van 1.12.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid