Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2045(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0341/2016

Debaty :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Głosowanie :

PV 01/12/2016 - 6.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0464

Protokół
Środa, 30 listopada 2016 r. - Bruksela

16. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej: ocena - Sytuacja we Włoszech po trzęsieniach ziemi (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej: ocena [2016/2045(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000139/2016), które skierowali Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai i Urmas Paet w imieniu grupy ALDE, i Remo Sernagiotto i Raffaele Fitto, do Komisji : Sytuacja we Włoszech po trzęsieniach ziemi (B8-1812/2016) (2016/2988(RSP))

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000140/2016) które skierowali Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini i Salvatore Cicu w imieniu grupy PPE, Constanze Krehl i Mercedes Bresso w imieniu grupy S&D, Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, i Ramón Luis Valcárcel Siso, do Komisji: Sytuacja we Włoszech po trzęsieniach ziemi (B8-1813/2016) (2016/2988(RSP))

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000141/2016) które skierowali Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini i David Coburn w imieniu grupy EFDD, do Komisji: Sytuacja we Włoszech po trzęsieniach ziemi (B8-1814/2016) (2016/2988(RSP))

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000146/2016) które skierowali Curzio Maltese, Eleonora Forenza i Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Sytuacja we Włoszech po trzęsieniach ziemi (B8-1817/2016) (2016/2988(RSP)).

Salvatore Cicu przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Lambert van Nistelrooij, Ivan Jakovčić, Mercedes Bresso, Igor Šoltes, Rosa D'Amato i Curzio Maltese rozwinęli pytania.

Corina Crețu (członkini Komisji) odpowiedziała na pytania.

Głos zabrali: Marco Valli (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Ramón Luis Valcárcel Siso w imieniu grupy PPE, Tonino Picula w imieniu grupy S&D, Remo Sernagiotto w imieniu grupy ECR, Matthijs van Miltenburg w imieniu grupy ALDE, Ángela Vallina w imieniu grupy GUE/NGL, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, Joachim Zeller, Enrico Gasbarra, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza i Steeve Briois.

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Giovanni La Via, Michela Giuffrida, Antonio Tajani, Elena Gentile, Silvia Costa i Andrea Cozzolino.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Caterina Chinnici, Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrali Corina Crețu i Salvatore Cicu.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca i Lorenzo Fontana, w imieniu grupy ENF, w sprawie sytuacji we Włoszech po trzęsieniach ziemi (2016/2988(RSP)) (B8-1284/2016);

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu i Alessandra Mussolini, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji we Włoszech po trzęsieniach ziemi (2016/2988(RSP)) (B8-1285/2016);

—   Davor Škrlec i Bronis Ropė, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji we Włoszech po trzęsieniach ziemi (2016/2988(RSP)) (B8-1286/2016);

—   Mercedes Bresso, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Silvia Costa, Nicola Danti, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Gianni Pittella, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Patrizia Toia, Jens Nilsson, David-Maria Sassoli, Louis-Joseph Manscour, Paolo De Castro, Derek Vaughan, Peter Simon, Victor Boştinaru, Demetris Papadakis, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă i Damiano Zoffoli, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji we Włoszech po trzęsieniach ziemi (2016/2988(RSP)) (B8-1288/2016);

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto, Fabio Massimo Castaldo i Piernicola Pedicini, w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji we Włoszech po trzęsieniach ziemi (2016/2988(RSP)) (B8-1289/2016);

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji we Włoszech po trzęsieniach ziemi (2016/2988(RSP)) (B8-1291/2016);

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Urmas Paet, Norica Nicolai, Hannu Takkula i Hilde Vautmans, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji we Włoszech po trzęsieniach ziemi (2016/2988(RSP)) (B8-1294/2016);

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas i Xabier Benito Ziluaga, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji we Włoszech po trzęsieniach ziemi (2016/2988(RSP)) (B8-1296/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.8 i pkt 6.21 protokołu z dnia 1.12.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności