Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2045(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0341/2016

Dezbateri :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Voturi :

PV 01/12/2016 - 6.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0464

Proces-verbal
Miercuri, 30 noiembrie 2016 - Bruxelles

16. Fondul de solidaritate al Uniunii Europene: evaluare - Situația din Italia după cutremure (dezbatere)
CRE

Raport referitor la Fondul de solidaritate al Uniunii Europene: o evaluare [2016/2045(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000139/2016) adresată de Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai și Urmas Paet, în numele Grupului ALDE, și Remo Sernagiotto și Raffaele Fitto, Comisiei : Situația din Italia după cutremure (B8-1812/2016) (2016/2988(RSP))

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000140/2016) adresată de Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini și Salvatore Cicu, în numele Grupului PPE, Constanze Krehl și Mercedes Bresso, în numele Grupului S&D, Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, și Ramón Luis Valcárcel Siso, Comisiei: Situația din Italia după cutremure (B8-1813/2016) (2016/2988(RSP))

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000141/2016) adresată de Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini și David Coburn, în numele Grupului EFDD, Comisiei: Situația din Italia după cutremure (B8-1814/2016) (2016/2988(RSP))

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000146/2016) adresată de Curzio Maltese, Eleonora Forenza și Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Situația din Italia după cutremure (B8-1817/2016) (2016/2988(RSP))

Salvatore Cicu și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Lambert van Nistelrooij, Ivan Jakovčić, Mercedes Bresso, Igor Šoltes, Rosa D'Amato și Curzio Maltese au dezvoltat întrebările.

Corina Crețu (membră a Comisiei) a răspuns la întrebări.

Au intervenit: Marco Valli (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT), Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, Tonino Picula, în numele Grupului S&D, Remo Sernagiotto, în numele Grupului ECR, Matthijs van Miltenburg, în numele Grupului ALDE, Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL, Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Joachim Zeller, Enrico Gasbarra, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza și Steeve Briois.

A PREZIDAT: Adina-Ioana VĂLEAN
Vicepreședintă

Au intervenit: Giovanni La Via, Michela Giuffrida, Antonio Tajani, Elena Gentile, Silvia Costa și Andrea Cozzolino.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Caterina Chinnici, Nicola Caputo și Notis Marias.

Au intervenit Corina Crețu și Salvatore Cicu.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca și Lorenzo Fontana, în numele Grupului ENF, referitoare la situația din Italia după cutremure (2016/2988(RSP)) (B8-1284/2016);

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu și Alessandra Mussolini, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Italia după cutremure (2016/2988(RSP)) (B8-1285/2016);

—   Davor Škrlec și Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Italia după cutremure (2016/2988(RSP)) (B8-1286/2016);

—   Mercedes Bresso, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Silvia Costa, Nicola Danti, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Gianni Pittella, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Patrizia Toia, Jens Nilsson, David-Maria Sassoli, Louis-Joseph Manscour, Paolo De Castro, Derek Vaughan, Peter Simon, Victor Boştinaru, Demetris Papadakis, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă și Damiano Zoffoli, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Italia după cutremure (2016/2988(RSP)) (B8-1288/2016);

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto, Fabio Massimo Castaldo și Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Italia după cutremure (2016/2988(RSP)) (B8-1289/2016);

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Italia după cutremure (2016/2988(RSP)) (B8-1291/2016);

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Urmas Paet, Norica Nicolai, Hannu Takkula și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Italia după cutremure (2016/2988(RSP)) (B8-1294/2016);

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas și Xabier Benito Ziluaga, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Italia după cutremure (2016/2988(RSP)) (B8-1296/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.8 și punctul 6.21 al PV din 1.12.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate