Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2080(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0315/2016

Ingivna texter :

A8-0315/2016

Debatter :

PV 30/11/2016 - 17
CRE 30/11/2016 - 17

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.22
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0477

Protokoll
Onsdagen den 30 november 2016 - Bryssel

17. Kommissionsledamöternas intresseförklaringar – riktlinjer (debatt)
CRE

Betänkande om kommissionsledamöternas intresseförklaringar – riktlinjer [2016/2080(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Pascal Durand (A8-0315/2016)

Pascal Durand redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Ingeborg Gräßle (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Evelyn Regner för S&D-gruppen, Pirkko Ruohonen-Lerner för ECR-gruppen, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Pavel Svoboda, Victor Negrescu, Notis Marias, Rosa Estaràs Ferragut, Virginie Rozière, Tibor Szanyi och Sergio Gaetano Cofferati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo.

Talare: Andrus Ansip.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Pascal Durand.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.22 i protokollet av den 1.12.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy