Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Έλεγχος των εντολών
 4.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 7.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 8.Κατάθεση εγγράφων
 9.Μεταφορές πιστώσεων
 10.Διάταξη των εργασιών
 11.Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2017 : κοινό σχέδιο (συζήτηση)
 12.Αναθεώρηση ΠΔΠ (συζήτηση)
 13.Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ΕΚ-Γκάνας *** (συζήτηση)
 14.Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για τα ποινικά αδικήματα *** (συζήτηση)
 15.Πρόσφατη μετάβαση της διαχείρισης της IANA στην παγκόσμια κοινότητα του διαδικτύου τον Οκτώβριο του 2016 και το επερχόμενο Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου στο Μεξικό (6-8 Δεκεμβρίου 2016) (συζήτηση)
 16.Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αξιολόγηση - Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (συζήτηση)
 17.Δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων - Κατευθυντήριες γραμμές (συζήτηση)
 18.Ευθύνη, αποζημίωση και χρηματοοικονομική ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου (σύντομη παρουσίαση)
 19.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (159 kb) Κατάσταση παρόντων (53 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (77 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (244 kb) Κατάσταση παρόντων (69 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου