Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Woensdag 30 november 2016 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Onderzoek geloofsbrieven
 4.Samenstelling fracties
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 7.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 8.Ingekomen stukken
 9.Kredietoverschrijvingen
 10.Regeling van de werkzaamheden
 11.Begrotingsprocedure 2017: gemeenschappelijk ontwerp (debat)
 12.Herziening MFK (debat)
 13.Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de EG en Ghana *** (debat)
 14.Overeenkomst tussen de VS en de EU betreffende de bescherming van persoonsgegevens in verband met strafbare feiten *** (debat)
 15.Recente overgang van het IANA-functiebeheer naar de mondiale internetgemeenschap in oktober 2016 en het aankomende Forum voor internetbeheer in Mexico (6 t/m 8 december 2016) (debat)
 16.Solidariteitsfonds van de Europese Unie: een beoordeling - De situatie in Italië na de aardbevingen (debat)
 17.Belangenverklaringen van commissarissen - Richtsnoeren (debat)
 18.Aansprakelijkheid, compensatie en financiële zekerheid voor offshore olie- en gasactiviteiten (korte presentatie)
 19.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (140 kb) Presentielijst (52 kb) 
 
Notulen (70 kb) Presentielijst (10 kb) 
 
Notulen (231 kb) Presentielijst (61 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid