Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 30 november 2016 - Bryssel
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Valprövning
 4.De politiska gruppernas sammansättning
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 7.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 8.Inkomna dokument
 9.Anslagsöverföringar
 10.Arbetsplan
 11.Budgetförfarandet 2017: gemensamt förslag (debatt)
 12.Revidering av den fleråriga budgetramen (debatt)
 13.Inledande avtal mellan EG och Ghana om ekonomiskt partnerskap *** (debatt)
 14.Avtal mellan USA och EU om skydd av personuppgifter i samband med brott *** (debatt)
 15.Överföringen av IANA-förvaltningen till det globala internetsamfundet i oktober 2016 och det kommande forumet för förvaltning av internet i Mexiko (6-8 december 2016) (debatt)
 16.Europeiska unionens solidaritetsfond: en utvärdering - Situationen i Italien efter jordskalven (debatt)
 17.Kommissionsledamöternas intresseförklaringar – riktlinjer (debatt)
 18.Ansvarsskyldighet, ersättning och ekonomisk säkerhet avseende olje- och gasverksamhet till havs (kortfattad redogörelse)
 19.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (141 kb) Närvarolista (52 kb) 
 
Protokoll (68 kb) Närvarolista (10 kb) 
 
Protokoll (227 kb) Närvarolista (61 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy