Indeks 
Zapisnik
PDF 229kWORD 70k
Srijeda, 30. studenog 2016. - Bruxelles
1.Nastavak zasjedanja
 2.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 3.Provjera valjanosti mandata
 4.Sastav klubova zastupnika
 5.Sastav odbora i izaslanstava
 6.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 7.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 8.Podnošenje dokumenata
 9.Prijenos odobrenih sredstava
 10.Plan rada
 11.Proračunski postupak za 2017.: zajednički tekst (rasprava)
 12.Revizija VFO-a (rasprava)
 13.Prijelazni Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Gane *** (rasprava)
 14.Sporazum između SAD-a i EU-a o zaštiti osobnih informacija u vezi s kaznenim djelima *** (rasprava)
 15.Nedavni prijenos upravljanja IANA-om na globalnu internetsku zajednicu u listopadu 2016. i predstojeći Forum o upravljanju internetom u Meksiku (od 6. do 8. prosinca 2016.) (rasprava)
 16.Fond solidarnosti Europske unije: ocjena - Stanje u Italiji nakon potresa (rasprava)
 17.Izjave o financijskim interesima povjerenika - smjernice (rasprava)
 18.Odgovornost, naknada štete i financijsko jamstvo za odobalne naftne i plinske djelatnosti (kratko predstavljanje)
 19.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 20.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 21.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 15:05.


2. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


3. Provjera valjanosti mandata

Na prijedlog Odbora JURI Parlament je odlučio potvrditi mandat Florentu Marcellesiju s učinkom od 11. listopada 2016. te mandate Ivici Toliću i Željani Zovko s učinkom od 24. listopada 2016.


4. Sastav klubova zastupnika

Alessandra Mussolini više nije članica Kluba zastupnika EPP-a, već će s učinkom od 30. studenog 2016. sjediti među nezavisnim zastupnicima.


5. Sastav odbora i izaslanstava

Na zahtjev klubova zastupnika S&D-a i ENF-a Parlament je ratificirao sljedeća imenovanja:

Odbor AFET: Alex Mayer

Pododbor za ljudska prava: Alex Mayer

Izaslanstvo za odnose s državama jugoistočne Azije: Alex Mayer

Izaslanstvo za odnose s SAD-om: Janice Atkinson umjesto Stanisława Żółteka


6. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacija Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju stajališta i rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom prvog i drugog mjesečnog zasjedanja u lipnju te zasjedanja u srpnju 2016. dostupna je na internetskoj stranici Europarl.


7. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

—   (O-000139/2016) koje su postavili Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai i Urmas Paet, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, i Remo Sernagiotto i Raffaele Fitto, Komisiji: Stanje u Italiji nakon potresa (B8-1812/2016) (2016/2988(RSP));

—   (O-000140/2016) koje su postavili Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini i Salvatore Cicu, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Constanze Krehl i Mercedes Bresso, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Ramón Luis Valcárcel Siso, Komisiji: Stanje u Italiji nakon potresa (B8-1813/2016) (2016/2988(RSP));

—   (O-000141/2016) koje su postavili Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini i David Coburn, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Komisiji: Stanje u Italiji nakon potresa (B8-1814/2016) (2016/2988(RSP));

—   (O-000146/2016) koje su postavili Curzio Maltese, Eleonora Forenza i Barbara Spinelli, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Komisiji: Stanje u Italiji nakon potresa (B8-1817/2016) (2016/2988(RSP)).


8. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog provedbena odluka Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz registra vozila (VRD) u Danskoj (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Grčkoj (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 8/2016 - Sud Europske unije (N8-0101/2016 - C8-0482/2016 - 2016/2315(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava - dio III. - Komisija (N8-0102/2016 - C8-0483/2016 - 2016/2316(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 37/2016 - dio III. - Komisija (N8-0103/2016 - C8-0485/2016 - 2016/2317(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 38/2016.-Odjeljak III - Komisija (N8-0104/2016 - C8-0486/2016 - 2016/2318(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 39/2016.-Odjeljak III - Komisija (N8-0105/2016 - C8-0487/2016 - 2016/2319(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-13/T/16 - Europski revizorski sud (N8-0106/2016 - C8-0488/2016 - 2016/2320(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

2) odbora

- Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijećao sklapanju sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o uzajamnom pristupu ribolovu u području Skagerraka za plovila koja plove pod zastavom Danske, Norveške i Švedske (2016/2229(INI)) - Odbor PECH - Izvjestitelj: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zamjeni popisa postupaka u slučaju nesolventnosti i upravitelja u slučaju nesolventnosti u prilozima A i B Uredbi (EU) 2015/848 o postupku u slučaju nesolventnosti (COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD)) - Odbor JURI - Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uporabi frekvencijskog pojasa 470-790 MHz u Uniji (COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)) - Odbor ITRE - Izvjestiteljica: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju prijelaznog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Gane, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane (12396/2016 - C8-0406/2016 - 2008/0137(NLE)) - Odbor INTA - Izvjestitelj: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Tuvalua o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (09764/2016 - C8-0268/2016 - 2016/0100(NLE)) - Odbor LIBE - Izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A8-0333/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Kiribatija o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (12092/2015 - C8-0253/2016 - 2015/0200(NLE)) - Odbor LIBE - Izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A8-0334/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Maršalovih Otoka o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (09775/2016 - C8-0252/2016 - 2016/0103(NLE)) – Odbor LIBE - Izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A8-0335/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Salomonovih Otoka o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (09785/2016 - C8-0422/2016 - 2016/0096(NLE)) – Odbor: LIBE - Izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A8-0336/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Saveznih Država Mikronezije o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (09780/2016 - C8-0388/2016 - 2016/0098(NLE)) – Odbor LIBE - Izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A8-0337/2016)

- Izvješće o Fondu solidarnosti Europske unije: ocjena (2016/2045(INI)) – Odbor REGI - Izvjestitelj: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o operativnoj i strateškoj suradnji između Gruzije i Europola (10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS)) – Odbor LIBE - Izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0343/2016)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke 2017. (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD)) – Odbor BUDG - Izvjestitelj: Jens Geier (A8-0346/2016)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke za 2016. (COM(2016)0624 - C8-0399/2016 - 2016/2256(BUD)) - Odbor BUDG – Izvjestitelj: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016.: Provedba Odluke o vlastitim sredstvima br. 2014/335/EU nakon zaključenja postupka ratifikacije i njezina stupanja na snagu 1. listopada 2016. (13584/2016 - C8-0462/2016 - 2016/2258(BUD)) – Odbor BUDG - Izvjestitelj: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016 uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Njemačkoj (13852/2016 - C8-0473/2016 - 2016/2268(BUD)) – Odbor BUDG - Izvjestitelj: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016.: Ažuriranje odobrenih sredstava kako bi se u obzir uzeli najnovija kretanja u domeni migracija i sigurnosti, smanjenje odobrenih sredstava za plaćanja i preuzimanje obveza kao rezultat globalnog prijenosa, produljenje trajanja EFSU-a, izmjena plana radnih mjesta u Frontexu i ažuriranje odobrenih sredstava prihoda (vlastita sredstva) (13583/2016 - C8-0459/2016 - 2016/2257(BUD)) – Odbor BUDG - Izvjestitelj: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za rješavanje migracijske, izbjegličke i sigurnosne krize koja je u tijeku (COM(2016)0313 - C8-0246/2016 - 2016/2120(BUD)) – Odbor BUDG - Izvjestitelj: Jens Geier (A8-0351/2016)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Njemačkoj (COM(2016)0681 - C8-0423/2016 - 2016/2267(BUD)) – Odbor BUDG - Izvjestiteljica: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela (08523/2016 - C8-0329/2016 - 2016/0126(NLE)) – Odbor LIBE - Izvjestitelj: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode u pogledu datuma njezine primjene (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD)) – Odbor ECON - Izvjestiteljica: Pervenche Berès (A8-0356/2016)

3) Odbora za mirenje

- Proračunski postupak za 2017. - dokument o mirenju - zajednički tekst (14635/2016 - C8-0470/2016 - 2016/2047(BUD))

4) izaslanstva Parlamenta u Odboru za mirenje

- Izvješće o zajedničkom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. koji je prihvatio Odbor za mirenje u okviru proračunskog postupka (11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)) - Izvjestitelji: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0353/2016)


9. Prijenos odobrenih sredstava

U skladu s člankom 27. stavkom 3. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je odobriti prijenos odobrenih sredstava Europske komisije DEC 34/2016 i DEC 35/2016 dio III. – Komisija

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobravanju prijenosa odobrenih sredstava DEC 32/2016 – dio III. – Komisija

U skladu s člankom 27. stavkom 5. Financijske uredbe Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobravanju prijenosa odobrenih sredstava DEC 33/2016 – dio III. – Komisija


10. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda za dnevne sjednice od 30. studenog i 1. prosinca 2016. (PE 594.672/OJ), a u njemu su predložene sljedeće izmjene (članak 152. Poslovnika):

Srijeda

Nema predloženih izmjena:

Četvrtak

Predsjednik je u dogovoru s klubovima zastupnika predložio da se u vrijeme glasovanja u četvrtak upišu prijedlozi rezolucija B8-1304/2016 i B8-1305/2016, u kojima se traži mišljenje Suda o usklađenosti Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela s Ugovorima.

Parlament se suglasio s ovim prijedlogom.

Time je utvrđen plan rada.


11. Proračunski postupak za 2017.: zajednički tekst (rasprava)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Izaslanstvo Europskog parlamenta u Odboru za mirenje u proračunskom postupku. Izvjestitelji: Jens Geier et Indrek Tarand (A8-0353/2016)

Govorio je Jean Arthuis (predsjednik Odbora BUDG).

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

Jens Geier i Indrek Tarand predstavili su izvješće.

Govorili su: Ivan Lesay (predsjedatelj Vijeća) i Kristalina Georgieva (potpredsjednica Komisije).

Govorili su: Siegfried Mureşan, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Derek Vaughan, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bernd Kölmel, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gérard Deprez, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Liadh Ní Riada, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ernest Maragall, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jonathan Arnott, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Auke Zijlstra, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Paul Rübig, Victor Negrescu, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Xabier Benito Ziluaga, Mara Bizzotto, José Manuel Fernandes, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti, Ingeborg Gräßle, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Andrey Novakov i Patricija Šulin.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou i Vladimír Maňka.

PREDSJEDA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Grapini i Doru-Claudian Frunzulică.

Govorili su: Kristalina Georgieva, Ivan Lesay i Jean Arthuis.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.20 zapisnika od 1.12.2016..


12. Revizija VFO-a (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Revizija VFO-a (2016/3003(RSP))

Ivan Korčok (predsjedatelj Vijeća) i Kristalina Georgieva (potpredsjednica Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Jan Olbrycht, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Isabelle Thomas, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bernd Kölmel, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gérard Deprez, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Liadh Ní Riada, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ernest Maragall, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Michael Theurer, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, José Manuel Fernandes, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Xabier Benito Ziluaga, Helga Trüpel, Marian-Jean Marinescu i Vladimír Maňka.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Jean Arthuis i Victor Negrescu.

Govorili su: Kristalina Georgieva i Ivan Korčok.

Rasprava je zaključena.


13. Prijelazni Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Gane *** (rasprava)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju prijelaznog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Gane, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

Christofer Fjellner predstavio je preporuku.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govoriola je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Govorili su: Jarosław Wałęsa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jude Kirton-Darling, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Christofer Fjellner, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Franz Obermayr, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Adam Szejnfeld i David Martin.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Notis Marias i Maria Arena.

Govorili su: Cecilia Malmström i Christofer Fjellner.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.11 zapisnika od 1.12.2016..


14. Sporazum između SAD-a i EU-a o zaštiti osobnih informacija u vezi s kaznenim djelima *** (rasprava)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

Jan Philipp Albrecht predstavio je preporuku.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su: Angel Dzhambazki (izvjestitelj za mišljenje Odbora JURI), Axel Voss, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Marju Lauristin, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tomáš Zdechovský, Malin Björk, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Raymond Finch, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio John Stuart Agnew, Harald Vilimsky, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Emil Radev, Birgit Sippel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, Michał Marusik, Ana Gomes i Ruža Tomašić.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Notis Marias i Takis Hadjigeorgiou.

Govorili su: Věra Jourová, Sophia in 't Veld, koja je zatražila pojašnjenja, i Jan Philipp Albrecht.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.10 zapisnika od 1.12.2016..


15. Nedavni prijenos upravljanja IANA-om na globalnu internetsku zajednicu u listopadu 2016. i predstojeći Forum o upravljanju internetom u Meksiku (od 6. do 8. prosinca 2016.) (rasprava)

Izjava Komisije: Nedavni prijenos upravljanja IANA-om na globalnu internetsku zajednicu u listopadu 2016. i predstojeći Forum o upravljanju internetom u Meksiku (od 6. do 8. prosinca 2016.) (2016/2997(RSP))

Corina Crețu (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Pilar del Castillo Vera, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Carlos Zorrinho, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Kosma Złotowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Kaja Kallas, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Barbara Kappel, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij i Jiří Pospíšil, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Miapetra Kumpula-Natri.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias.

Govorila je Corina Crețu.

Rasprava je zaključena.


16. Fond solidarnosti Europske unije: ocjena - Stanje u Italiji nakon potresa (rasprava)

Izvješće o Fondu solidarnosti Europske unije: ocjena [2016/2045(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000139/2016) koje su postavili Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai i Urmas Paet, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, i Remo Sernagiotto i Raffaele Fitto, Komisiji : Stanje u Italiji nakon potresa (B8-1812/2016) (2016/2988(RSP))

Pitanje za usmeni odgovor (O-000140/2016) koje su postavili Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini i Salvatore Cicu, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Constanze Krehl i Mercedes Bresso, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Ramón Luis Valcárcel Siso, Komisiji: Stanje u Italiji nakon potresa (B8-1813/2016) (2016/2988(RSP))

Pitanje za usmeni odgovor (O-000141/2016) koje su postavili Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini i David Coburn, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Komisiji: Stanje u Italiji nakon potresa (B8-1814/2016) (2016/2988(RSP))

Pitanje za usmeni odgovor (O-000146/2016) koje su postavili Curzio Maltese, Eleonora Forenza i Barbara Spinelli, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Komisiji: Stanje u Italiji nakon potresa (B8-1817/2016) (2016/2988(RSP))

Salvatore Cicu predstavio je izvješće.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Lambert van Nistelrooij, Ivan Jakovčić, Mercedes Bresso, Igor Šoltes, Rosa D'Amato i Curzio Maltese obrazložili su pitanja.

Corina Crețu (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanja.

Govorili su: Marco Valli (izvjestitelj za mišljenje Odbora CONT), Ramón Luis Valcárcel Siso, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tonino Picula, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Remo Sernagiotto, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Matthijs van Miltenburg, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ángela Vallina, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bronis Ropė, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Laura Agea, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik, Joachim Zeller, Enrico Gasbarra, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza i Steeve Briois.

PREDSJEDA: Adina-Ioana VĂLEAN
potpredsjednica

Govorili su: Giovanni La Via, Michela Giuffrida, Antonio Tajani, Elena Gentile, Silvia Costa i Andrea Cozzolino.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Caterina Chinnici, Nicola Caputo i Notis Marias.

Govorili su Corina Crețu i Salvatore Cicu.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca i Lorenzo Fontana, u ime Kluba zastupnika ENF-a, o stanju u Italiji nakon potresa (2016/2988(RSP)) (B8-1284/2016);

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu i Alessandra Mussolini, u ime Kluba zastupnika EPP-a, o stanju u Italiji nakon potresa (2016/2988(RSP)) (B8-1285/2016);

—   Davor Škrlec i Bronis Ropė, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju u Italiji nakon potresa (2016/2988(RSP)) (B8-1286/2016);

—   Mercedes Bresso, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Silvia Costa, Nicola Danti, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Gianni Pittella, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Patrizia Toia, Jens Nilsson, David-Maria Sassoli, Louis-Joseph Manscour, Paolo De Castro, Derek Vaughan, Peter Simon, Victor Boştinaru, Demetris Papadakis, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă i Damiano Zoffoli, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju u Italiji nakon potresa (2016/2988(RSP)) (B8-1288/2016);

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto, Fabio Massimo Castaldo i Piernicola Pedicini, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o stanju u Italiji nakon potresa (2016/2988(RSP)) (B8-1289/2016);

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba i Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju u Italiji nakon potresa (2016/2988(RSP)) (B8-1291/2016);

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Urmas Paet, Norica Nicolai, Hannu Takkula i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o stanju u Italiji nakon potresa (2016/2988(RSP)) (B8-1294/2016);

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas i Xabier Benito Ziluaga, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o stanju u Italiji nakon potresa (2016/2988(RSP)) (B8-1296/2016).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.8 i točka 6.21 zapisnika od 1.12.2016..


17. Izjave o financijskim interesima povjerenika - smjernice (rasprava)

Izvješće o izjavama o financijskim interesima povjerenika – smjernice [2016/2080(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Pascal Durand (A8-0315/2016)

Pascal Durand predstavio je izvješće.

Govorio je Andrus Ansip (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Ingeborg Gräßle (izvjestiteljica za mišljenje Odbora CONT), Tadeusz Zwiefka, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Evelyn Regner, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Pirkko Ruohonen-Lerner, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Kostas Chrysogonos, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Pavel Svoboda, Victor Negrescu, Notis Marias, Rosa Estaràs Ferragut, Virginie Rozière, Tibor Szanyi i Sergio Gaetano Cofferati.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Nicola Caputo.

Govorio je Andrus Ansip.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Govorio je Pascal Durand.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.22 zapisnika od 1.12.2016..


18. Odgovornost, naknada štete i financijsko jamstvo za odobalne naftne i plinske djelatnosti (kratko predstavljanje)

Izvješće o odgovornosti, naknadi štete i financijskom jamstvu za odobalne naftne i plinske djelatnosti [2015/2352(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016)

Kostas Chrysogonos održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Tibor Szanyi i Notis Marias.

Govorio je Andrus Ansip (potpredsjednik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 6.23 zapisnika od 1.12.2016..


19. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Daniel Buda, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Josep-Maria Terricabras, Laurenţiu Rebega, Konstantinos Papadakis, Jiří Pospíšil, Victor Negrescu, Urszula Krupa, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins, Notis Marias i Tomáš Zdechovský.


20. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 594.672/OJJE).


21. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:10.

Klaus Welle

Martin Schulz

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briois, Buda, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Epitideios, Erdős, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gieseke, Gill, Gill CBE, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lucke, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Melior, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Pittella, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Cesa, Collins, Crowley, Händel, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort, Taylor

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti