Rodyklė 
Protokolas
PDF 228kWORD 72k
Trečiadienis, 2016 m. lapkričio 30 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 3.Įgaliojimų tikrinimas
 4.Frakcijų sudėtis
 5.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 6.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 7.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 8.Gauti dokumentai
 9.Asignavimų perkėlimas
 10.Darbų programa
 11.2017 m. biudžeto procedūra: bendras projektas (diskusijos)
 12.DFP peržiūra (diskusijos)
 13.Tarpinis ES ir Ganos ekonominės partnerystės susitarimas *** (diskusijos)
 14.JAV ir ES susitarimas dėl asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos tiriant nusikalstamas veikas *** (diskusijos)
 15.Neseniai įvykęs IANA koordinavimo perdavimas pasaulinei interneto bendruomenei (2016 m. spalio mėn.) ir Meksikoje vyksiantis Interneto valdymo forumas (2016 m. gruodžio 6–8 d.) (diskusijos)
 16.Europos Sąjungos solidarumo fondas. Vertinimas. Padėtis Italijoje po žemės drebėjimų (diskusijos)
 17.Komisijos narių interesų deklaracijų gairės (diskusijos)
 18.Atsakomybė ir kompensacijos už naftos ir dujų operacijas jūroje bei jų finansinis užtikrinimas (trumpas pristatymas)
 19.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 15.05 val.


2. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


3. Įgaliojimų tikrinimas

JURI komiteto teikimu Parlamentas nusprendė patvirtinti nuo 2016 m. spalio 11 d. Florent Marcellesi įgaliojimus ir nuo 2016 m. spalio 24 d. Ivica Tolić bei Željana Zovko įgaliojimus.


4. Frakcijų sudėtis

Alessandra Mussolini nebėra PPE frakcijos narė, nuo 2016 m. lapkričio 30 d. ji – nepriklausoma narė.


5. Komitetų ir delegacijų sudėtis

S&D ir ENF frakcijų prašymu Parlamentas patvirtinto šiuos paskyrimus:

AFET komitetas: Alex Mayer,

Žmogaus teisių pakomitetis: Alex Mayer,

Delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis: Alex Mayer,

Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis: Janice Atkinson vietoj Stanisław Żółtek.


6. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2016 m. pirmąją ir antrąją birželio mėn. ir liepos mėn. sesijas priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


7. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

—   klausimą (O-000139/2016), kurį pateikė Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai ir Urmas Paet ALDE frakcijos vardu ir Remo Sernagiotto ir Raffaele Fitto Komisijai: Padėtis Italijoje po žemės drebėjimų (B8-1812/2016) (2016/2988(RSP));

—   klausimą (O-000140/2016), kurį pateikė Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini ir Salvatore Cicu PPE frakcijos vardu, Constanze Krehl ir Mercedes Bresso S&D frakcijos vardu, Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu ir Ramón Luis Valcárcel Siso Komisijai: Padėtis Italijoje po žemės drebėjimų (B8-1813/2016) (2016/2988(RSP));

—   klausimą (O-000141/2016), kurį pateikė Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini ir David Coburn EFDD frakcijos vardu Komisijai: Padėtis Italijoje po žemės drebėjimų (B8-1814/2016) (2016/2988(RSP));

—   klausimą (O-000146/2016), kurį pateikė Curzio Maltese, Eleonora Forenza ir Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu Komisijai: Padėtis Italijoje po žemės drebėjimų (B8-1817/2016) (2016/2988(RSP)).


8. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Danijoje pradžios (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Graikijoje pradžios (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 8-INF/2016. Teisingumo Teismas (N8-0101/2016 - C8-0482/2016 - 2016/2315(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 36/2016. III skirsnis - Komisija (N8-0102/2016 - C8-0483/2016 - 2016/2316(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 37/2016. III skirsnis - Komisija (N8-0103/2016 - C8-0485/2016 - 2016/2317(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 38/2016. III skirsnis - Komisija (N8-0104/2016 - C8-0486/2016 - 2016/2318(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 39/2016. III skirsnis - Komisija (N8-0105/2016 - C8-0487/2016 - 2016/2319(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. V/AB-13/T/16. Audito Rūmai (N8-0106/2016 - C8-0488/2016 - 2016/2320(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento komitetų:

- Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl abipusės galimybės žvejoti Skagerako sąsiauryje laivams, plaukiojantiems su Danijos, Norvegijos ir Švedijos vėliava, sudarymo projekto (2016/2229(INI)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo pakeičiami Reglamento (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų A ir B prieduose pateikti nemokumo bylų ir nemokumo specialistų sąrašai (COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl 470–790 MHz dažnių juostos naudojimo Sąjungoje (COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl tarpinio Ganos ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo projekto (12396/2016 - C8-0406/2016 - 2008/0137(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Christofer Fjellner (A8-0328/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Sąjungos ir Tuvalu susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Sąjungos vardu projekto (09764/2016 - C8-0268/2016 - 2016/0100(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0333/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kiribačio Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (12092/2015 - C8-0253/2016 - 2015/0200(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0334/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maršalo Salų Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (09775/2016 - C8-0252/2016 - 2016/0103(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0335/2016)

- *** Rekomendacija on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Agreement between the European Union and Solomon Islands on the short-stay visa waiver (09785/2016 - C8-0422/2016 - 2016/0096(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0336/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Mikronezijos Federacinių Valstijų susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Sąjungos vardu projekto (09780/2016 - C8-0388/2016 - 2016/0098(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0337/2016)

- Pranešimas Europos Sąjungos solidarumo fondas. Vertinimas (2016/2045(INI)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Salvatore Cicu (A8-0341/2016)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Gruzijos ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimą, projekto (10343/2016 - C8-0266/2016 - 2016/0810(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0343/2016)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2017 m. (COM(2016)0678 - C8-0420/2016 - 2016/2118(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Jens Geier (A8-0346/2016)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2016 m. (COM(2016)0624 - C8-0399/2016 - 2016/2256(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 5/2016 projekto. Sprendimo 2014/335/ES dėl nuosavų išteklių įgyvendinimas pasibaigus ratifikavimo procesui ir 2016 m. spalio 1 d. įsigaliojus sprendimui (13584/2016 - C8-0462/2016 - 2016/2258(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 6/2016 projekto, pridedamo prie pasiūlymo panaudoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas siekiant suteikti pagalbą Vokietijai (13852/2016 - C8-0473/2016 - 2016/2268(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 4/2016 projekto. Asignavimų atnaujinimas siekiant atsižvelgti į naujausius pokyčius, susijusius su migracijos ir saugumo klausimais, mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimą dėl bendrojo perkėlimo, ESIF veiklos pratęsimą, FRONTEX etatų plano pakeitimą ir įplaukų asignavimų (nuosavų išteklių) atnaujinimą (13583/2016 - C8-0459/2016 - 2016/2257(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo skubioms biudžeto priemonėms, skirtoms dabartinei migracijos, pabėgėlių ir saugumo krizei spręsti, finansuoti (COM(2016)0313 - C8-0246/2016 - 2016/2120(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Jens Geier (A8-0351/2016)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Vokietijai (COM(2016)0681 - C8-0423/2016 - 2016/2267(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl asmens duomenų, susijusių su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, nustatymu ar traukimu baudžiamojon atsakomybėn už jas, apsaugos sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (08523/2016 - C8-0329/2016 - 2016/0126(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl taikymo datos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų (COM(2016)0709 - C8-0457/2016 - 2016/0355(COD)) - ECON komitetas - Pranešėja: Pervenche Berès (A8-0356/2016)

3) Taikinimo komiteto:

- 2017 m. biudžeto procedūra. Taikinimo dokumentas. Bendras tekstas (14635/2016 - C8-0470/2016 - 2016/2047(BUD))

4) Parlamento delegacijos Taikinimo komitete:

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto bendro projekto, kurį Taikinimo komitetas patvirtino vykdant biudžeto procedūrą (11900/2016 - C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD)). Pranešėjos: Jens Geier, Indrek Tarand (A8-0353/2016)


9. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį Biudžeto komitetas patvirtino Europos Komisijos pasiūlymus dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 34/2016 ir DEC 35/2016. III skirsnis – Komisija.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalį Europos Sąjungos Taryba pranešė biudžeto valdymo institucijai, kad patvirtintas pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 32/2016. III skirsnis – Komisija.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 5 dalį Europos Sąjungos Taryba pranešė biudžeto valdymo institucijai, kad patvirtintas pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 33/2016. III skirsnis – Komisija.


10. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2016 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 1 d. plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas ir pasiūlyti toliau nurodyti jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis).

Trečiadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Ketvirtadienis

Pirmininkas, pritarus frakcijoms, pasiūlė į ketvirtadienio balsuoti skirtą laiką įtraukti pasiūlymus dėl rezoliucijų B8-1304/2016 ir B8-1305/2016, kuriose prašoma, kad Teisingumo Teismas pateiktų nuomonę dėl to, ar numatytas sudaryti Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimas dėl su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, atskleidimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusios asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos suderinamas su Sutarčių nuostatomis.

Parlamentas pritarė pasiūlymui.

Darbų programa patvirtinta.


11. 2017 m. biudžeto procedūra: bendras projektas (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto bendro projekto, kurį Taikinimo komitetas patvirtino vykdant biudžeto procedūrą [14635/2016 - C8-0470/2016- 2016/2047(BUD)] - Europos Parlamento delegacija Taikinimo komitete biudžeto klausimais. Pranešėjai: Jens Geier ir Indrek Tarand (A8-0353/2016).

Kalbėjo Jean Arthuis (BUDG komiteto pirmininkas).

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas

Jens Geier ir Indrek Tarand pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Ivan Lesay (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Kristalina Georgieva (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Siegfried Mureşan PPE frakcijos vardu, Derek Vaughan S&D frakcijos vardu, Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu, Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Liadh Ní Riada GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Maragall Verts/ALE frakcijos vardu, Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Auke Zijlstra ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Paul Rübig, Victor Negrescu, Richard Ashworth, Nils Torvalds, Xabier Benito Ziluaga, Mara Bizzotto, José Manuel Fernandes, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti, Ingeborg Gräßle (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Andrey Novakov ir Patricija Šulin.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou ir Vladimír Maňka.

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Grapini ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo: Kristalina Georgieva, Ivan Lesay ir Jean Arthuis.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 12 01 protokolo 6.20 punktas.


12. DFP peržiūra (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: DFP peržiūra (2016/3003(RSP))

Ivan Korčok (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Kristalina Georgieva (Komisijos pirmininko pavaduotoja) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Jan Olbrycht PPE frakcijos vardu, Isabelle Thomas S&D frakcijos vardu, Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu, Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Liadh Ní Riada GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Maragall Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Zanni EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michael Theurer), Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, José Manuel Fernandes (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Xabier Benito Ziluaga, Helga Trüpel, Marian-Jean Marinescu ir Vladimír Maňka.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Jean Arthuis ir Victor Negrescu.

Kalbėjo: Kristalina Georgieva ir Ivan Korčok.

Diskusijos baigtos.


13. Tarpinis ES ir Ganos ekonominės partnerystės susitarimas *** (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl tarpinio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Ganos ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo projekto [12396/2016 - C8-0406/2016- 2008/0137(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A8-0328/2016).

Christofer Fjellner pristatė rekomendaciją.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Jarosław Wałęsa PPE frakcijos vardu, Jude Kirton-Darling S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Christofer Fjellner), Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Franz Obermayr ENF frakcijos vardu, Adam Szejnfeld ir David Martin.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias ir Maria Arena.

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Christofer Fjellner.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 12 01 protokolo 6.11 punktas.


14. JAV ir ES susitarimas dėl asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos tiriant nusikalstamas veikas *** (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl asmens duomenų, susijusių su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, nustatymu ar traukimu baudžiamojon atsakomybėn už jas, apsaugos sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [08523/2016 - C8-0329/2016- 2016/0126(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016).

Jan Philipp Albrecht pristatė rekomendaciją.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Angel Dzhambazki (JURI komiteto nuomonės referentas), Axel Voss PPE frakcijos vardu, Marju Lauristin S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský), Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Raymond Finch EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė John Stuart Agnew), Harald Vilimsky ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Georgios Epitideios, Emil Radev, Birgit Sippel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, Michał Marusik, Ana Gomes ir Ruža Tomašić.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias ir Takis Hadjigeorgiou.

Kalbėjo: Věra Jourová, Sophia in 't Veld (paprašė pateikti paaiškinimų) ir Jan Philipp Albrecht.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 12 01 protokolo 6.10 punktas.


15. Neseniai įvykęs IANA koordinavimo perdavimas pasaulinei interneto bendruomenei (2016 m. spalio mėn.) ir Meksikoje vyksiantis Interneto valdymo forumas (2016 m. gruodžio 6–8 d.) (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Neseniai įvykęs IANA koordinavimo perdavimas pasaulinei interneto bendruomenei (2016 m. spalio mėn.) ir Meksikoje vyksiantis Interneto valdymo forumas (2016 m. gruodžio 6–8 d.). (2016/2997(RSP))

Corina Crețu (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Pilar del Castillo Vera PPE frakcijos vardu, Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Kaja Kallas ALDE frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, Jerzy Buzek, Lambert van Nistelrooij ir Jiří Pospíšil (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Miapetra Kumpula-Natri).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo Corina Crețu.

Diskusijos baigtos.


16. Europos Sąjungos solidarumo fondas. Vertinimas. Padėtis Italijoje po žemės drebėjimų (diskusijos)

Pranešimas „Europos Sąjungos solidarumo fondas. Vertinimas“ [2016/2045(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Salvatore Cicu (A8-0341/2016).

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000139/2016), kurį pateikė Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai ir Urmas Paet ALDE frakcijos vardu ir Remo Sernagiotto ir Raffaele Fitto Komisijai: Padėtis Italijoje po žemės drebėjimų (B8-1812/2016) (2016/2988(RSP)).

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000140/2016), kurį pateikė Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini ir Salvatore Cicu PPE frakcijos vardu, Constanze Krehl ir Mercedes Bresso S&D frakcijos vardu, Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu ir Ramón Luis Valcárcel Siso Komisijai: Padėtis Italijoje po žemės drebėjimų (B8-1813/2016) (2016/2988(RSP)).

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000141/2016), kurį pateikė Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini ir David Coburn EFDD frakcijos vardu Komisijai: Padėtis Italijoje po žemės drebėjimų (B8-1814/2016) (2016/2988(RSP)).

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000146/2016), kurį pateikė Curzio Maltese, Eleonora Forenza ir Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu Komisijai: Padėtis Italijoje po žemės drebėjimų (B8-1817/2016) (2016/2988(RSP)).

Salvatore Cicu pristatė savo pranešimą.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Lambert van Nistelrooij, Ivan Jakovčić, Mercedes Bresso, Igor Šoltes, Rosa D'Amato ir Curzio Maltese pristatė klausimus.

Corina Crețu (Komisijos narė) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Marco Valli (CONT komiteto nuomonės referentas), Ramón Luis Valcárcel Siso PPE frakcijos vardu, Tonino Picula S&D frakcijos vardu, Remo Sernagiotto ECR frakcijos vardu, Matthijs van Miltenburg ALDE frakcijos vardu, Ángela Vallina GUE/NGL frakcijos vardu, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Agea EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Konstantinos Papadakis, Joachim Zeller, Enrico Gasbarra, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza ir Steeve Briois.

PIRMININKAVO: Adina-Ioana VĂLEAN
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Giovanni La Via, Michela Giuffrida, Antonio Tajani, Elena Gentile, Silvia Costa ir Andrea Cozzolino.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Caterina Chinnici, Nicola Caputo ir Notis Marias.

Kalbėjo Corina Crețu ir Salvatore Cicu.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Matteo Salvini, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca ir Lorenzo Fontana ENF frakcijos vardu – dėl padėties Italijoje įvykus žemės drebėjimams (2016/2988(RSP)) (B8-1284/2016);

—   Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Marian-Jean Marinescu ir Alessandra Mussolini PPE frakcijos vardu – dėl padėties Italijoje po žemės drebėjimų (2016/2988(RSP)) (B8-1285/2016);

—   Davor Škrlec ir Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Italijoje po žemės drebėjimų (2016/2988(RSP)) (B8-1286/2016);

—   Mercedes Bresso, Simona Bonafè, Andrea Cozzolino, Silvia Costa, Nicola Danti, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Gianni Pittella, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Patrizia Toia, Jens Nilsson, David-Maria Sassoli, Louis-Joseph Manscour, Paolo De Castro, Derek Vaughan, Peter Simon, Victor Boştinaru, Demetris Papadakis, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă ir Damiano Zoffoli S&D frakcijos vardu – dėl padėties Italijoje po žemės drebėjimų (2016/2988(RSP)) (B8-1288/2016);

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto, Fabio Massimo Castaldo ir Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu – dėl padėties Italijoje po žemės drebėjimų (2016/2988(RSP)) (B8-1289/2016);

—   Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Andrew Lewer, Branislav Škripek, Tomasz Piotr Poręba ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu – dėl padėties Italijoje po žemės drebėjimų (2016/2988(RSP)) (B8-1291/2016);

—   Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Urmas Paet, Norica Nicolai, Hannu Takkula ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Italijoje po žemės drebėjimų (2016/2988(RSP)) (B8-1294/2016);

—   Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas ir Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL frakcijos vardu – dėl padėties Italijoje po žemės drebėjimų (2016/2988(RSP)) (B8-1296/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 6.8 punktas ir 2016 12 01 protokolo 6.21 punktas.


17. Komisijos narių interesų deklaracijų gairės (diskusijos)

Pranešimas dėl Komisijos narių interesų deklaracijų gairių [2016/2080(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Pascal Durand (A8-0315/2016).

Pascal Durand pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Ingeborg Gräßle (CONT komiteto nuomonės referentė), Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu, Evelyn Regner S&D frakcijos vardu, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR frakcijos vardu, Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Pavel Svoboda, Victor Negrescu, Notis Marias, Rosa Estaràs Ferragut, Virginie Rozière, Tibor Szanyi ir Sergio Gaetano Cofferati.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo.

Kalbėjo Andrus Ansip.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Pascal Durand.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 12 01 protokolo 6.22 punktas.


18. Atsakomybė ir kompensacijos už naftos ir dujų operacijas jūroje bei jų finansinis užtikrinimas (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl atsakomybės ir kompensacijų už naftos ir dujų operacijas jūroje bei jų finansinio užtikrinimo [2015/2352(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016).

Kostas Chrysogonos padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tibor Szanyi ir Notis Marias.

Kalbėjo Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2016 12 01 protokolo 6.23 punktas.


19. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Daniel Buda, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Josep-Maria Terricabras, Laurenţiu Rebega, Konstantinos Papadakis, Jiří Pospíšil, Victor Negrescu, Urszula Krupa, Gilles Lebreton, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins, Notis Marias ir Tomáš Zdechovský.


20. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 594.672/OJJE).


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.10 val.

Klaus Welle

Martin Schulzi

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briois, Buda, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Epitideios, Erdős, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gieseke, Gill, Gill CBE, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lucke, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Melior, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Pittella, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Cesa, Collins, Crowley, Händel, Le Pen Jean-Marie, Lösing, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort, Taylor

Teisinė informacija - Privatumo politika