Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 1. prosince 2016 - Brusel

2. Boj proti rasismu, xenofobii, homofobii a jiným formám nesnášenlivosti (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Boj proti rasismu, xenofobii, homofobii a jiným formám nesnášenlivosti (2016/2989(RSP))

Ivan Korčok (úřadující předseda Rady) a Julian King (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Kinga Gál za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Catherine Bearder za skupinu ALDE, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Kristina Winberg za skupinu EFDD, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Vicky Maeijer za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Jean Lambert, Janice Atkinson, Lampros Fountoulis, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Merja Kyllönen, Tomáš Zdechovský, Soraya Post, Csaba Sógor a Cécile Kashetu Kyenge.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Rosa Estaràs Ferragut, José Blanco López, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Takis Hadjigeorgiou a Georgios Epitideios.

Vystoupili: Seán Kelly a Marek Jurek k vystoupením na základě přihlášení se zvednutím ruky (předsedající poskytl upřesnění).

Vystoupil Julian King.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupil Ivan Korčok.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí