Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 1. detsember 2016 - Brüssel

2. Võitlus rassismi, ksenofoobia, homofoobia ja muude sallimatuse vormide vastu (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Võitlus rassismi, ksenofoobia, homofoobia ja muude sallimatuse vormide vastu (2016/2989(RSP))

Ivan Korčok (nõukogu eesistuja) ja Julian King (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Kinga Gál fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Catherine Bearder fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Kristina Winberg fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Vicky Maeijer fraktsiooni ENF nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Jean Lambert, Janice Atkinson, Lampros Fountoulis, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Merja Kyllönen, Tomáš Zdechovský, Soraya Post, Csaba Sógor ja Cécile Kashetu Kyenge.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Rosa Estaràs Ferragut, José Blanco López, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Takis Hadjigeorgiou ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Seán Kelly ja Marek Jurek registreerimata sõnavõttude teemal. (Juhataja selgitas korda.)

Sõna võttis Julian King.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võttis Ivan Korčok.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika