Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 1. prosinca 2016. - Bruxelles

2. Suzbijanje rasizma, ksenofobije, homofobije i drugih oblika netolerancije (rasprava)
CRE

Izjave Vijeća i Komisije: Suzbijanje rasizma, ksenofobije, homofobije i drugih oblika netolerancije (2016/2989(RSP))

Ivan Korčok (predsjedatelj Vijeća) i Julian King (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Kinga Gál, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tanja Fajon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Catherine Bearder, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Barbara Spinelli, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ulrike Lunacek, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Kristina Winberg, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Maria Grapini, Vicky Maeijer, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marek Jurek, Jean Lambert, Janice Atkinson, Lampros Fountoulis, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Merja Kyllönen, Tomáš Zdechovský, Soraya Post, Csaba Sógor i Cécile Kashetu Kyenge.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Rosa Estaràs Ferragut, José Blanco López, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Takis Hadjigeorgiou i Georgios Epitideios.

Govorili su: Seán Kelly i Marek Jurek o postupku sponatnog javljanja za riječ (catch the eye”) (predsjednik je dao pojašnjenja).

Govorio je Julian King.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorio je Ivan Korčok.

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti