Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. december 1., Csütörtök - Brüsszel

2. A rasszizmus, az idegengyűlölet, a homofóbia, a szexizmus és az intolerancia egyéb formái elleni küzdelem (vita)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A rasszizmus, az idegengyűlölet, a homofóbia, a szexizmus és az intolerancia egyéb formái elleni küzdelem (2016/2989(RSP))

Ivan Korčok (a Tanács soros elnöke) és Julian King (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Kinga Gál, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Catherine Bearder, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Kristina Winberg, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Vicky Maeijer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Jean Lambert, Janice Atkinson, Lampros Fountoulis, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Merja Kyllönen, Tomáš Zdechovský, Soraya Post, Csaba Sógor és Cécile Kashetu Kyenge.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Rosa Estaràs Ferragut, José Blanco López, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Takis Hadjigeorgiou és Georgios Epitideios.

Felszólal: Seán Kelly és Marek Jurek a „catch the eye” eljárásról (Az elnök pontosítással szolgál).

Felszólal: Julian King.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Ivan Korčok.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat