Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 1 december 2016 - Brussel

2. Bestrijding van racisme, xenofobie, seksisme en andere vormen van intolerantie (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Bestrijding van racisme, xenofobie, seksisme en andere vormen van intolerantie (2016/2989(RSP))

Ivan Korčok (fungerend voorzitter van de Raad) en Julian King (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Kinga Gál, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Catherine Bearder, namens de ALDE-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Kristina Winberg, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Vicky Maeijer, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Jean Lambert, Janice Atkinson, Lampros Fountoulis, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Merja Kyllönen, Tomáš Zdechovský, Soraya Post, Csaba Sógor en Cécile Kashetu Kyenge.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Rosa Estaràs Ferragut, José Blanco López, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Takis Hadjigeorgiou en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly en Marek Jurek volgens de "catch the eye"-procedure (de Voorzitter geeft nadere uitleg).

Het woord wordt gevoerd door Julian King.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ivan Korčok.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid