Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 1 grudnia 2016 r. - Bruksela

2. Zwalczanie rasizmu, ksenofobii, homofobii i innych form nietolerancji (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Zwalczanie rasizmu, ksenofobii, homofobii i innych form nietolerancji (2016/2989(RSP))

Ivan Korčok (urzędujący przewodniczący Rady) i Julian King (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Kinga Gál w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Catherine Bearder w imieniu grupy ALDE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Kristina Winberg w imieniu grupy EFDD, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Vicky Maeijer w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Jean Lambert, Janice Atkinson, Lampros Fountoulis, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Merja Kyllönen, Tomáš Zdechovský, Soraya Post, Csaba Sógor i Cécile Kashetu Kyenge.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Rosa Estaràs Ferragut, José Blanco López, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Takis Hadjigeorgiou i Georgios Epitideios.

Głos zabrali: Seán Kelly i Marek Jurek w sprawie procedury pytań z sali (przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Głos zabrał Julian King.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Ivan Korčok.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności