Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 1 decembrie 2016 - Bruxelles

2. Combaterea rasismului, a xenofobiei, a homofobiei și a altor forme de intoleranță (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Combaterea rasismului, a xenofobiei, a homofobiei și a altor forme de intoleranță (2016/2989(RSP))

Ivan Korčok (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Julian King (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Kinga Gál, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Catherine Bearder, în numele Grupului ALDE, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Kristina Winberg, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Vicky Maeijer, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Jean Lambert, Janice Atkinson, Lampros Fountoulis, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Merja Kyllönen, Tomáš Zdechovský, Soraya Post, Csaba Sógor și Cécile Kashetu Kyenge.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Rosa Estaràs Ferragut, José Blanco López, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Takis Hadjigeorgiou și Georgios Epitideios.

Au intervenit: Seán Kelly și Marek Jurek cu privire la procedura "catch the eye" (președintele a oferit clarificări).

A intervenit Julian King.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

A intervenit Ivan Korčok.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate