Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 1. decembra 2016 - Brusel

2. Boj proti rasizmu, xenofóbii, homofóbii a iným formám neznášanlivosti (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Boj proti rasizmu, xenofóbii, homofóbii a iným formám neznášanlivosti (2016/2989(RSP))

Ivan Korčok (úradujúci predseda Rady) a Julian King (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Kinga Gál v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Catherine Bearder v mene skupiny ALDE, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Kristina Winberg v mene skupiny EFDD, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Vicky Maeijer v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Monika Hohlmeier, Claude Moraes, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Jean Lambert, Janice Atkinson, Lampros Fountoulis, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Merja Kyllönen, Tomáš Zdechovský, Soraya Post, Csaba Sógor a Cécile Kashetu Kyenge.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Rosa Estaràs Ferragut, José Blanco López, Notis Marias, Anneli Jäätteenmäki, Takis Hadjigeorgiou a Georgios Epitideios.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly a Marek Jurek k postupu catch the eye“ (predseda podal spresňujúce informácie).

V rozprave vystúpil Julian King.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

V rozprave vystúpil Ivan Korčok.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia