Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/3001(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-1310/2016

Разисквания :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.24
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0479

Протокол
Четвъртък, 1 декември 2016 г. - Брюксел

3. Положението в Демократична република Конго (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Демократична република Конго (2016/3001(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Мария Габриел, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Bogdan Brunon Wenta, Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, James Carver, Cristian Dan Preda и Cécile Kashetu Kyenge.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказа се Federica Mogherini.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes и Josep-Maria Terricabras, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Демократична република Конго (2016/3001(RSP)) (B8-1310/2016);

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Rolandas Paksas, относно положението в Демократична република Конго (2016/3001(RSP)) (B8-1313/2016);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo и Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Демократична република Конго (2016/3001(RSP)) (B8-1315/2016);

—   Charles Tannock и Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, относно положението в Демократична република Конго (2016/3001(RSP)) (B8-1316/2016);

—   Мария Габриел, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Frank Engel, Cristian Dan Preda и Ivo Belet, от името на групата PPE, относно положението в Демократична република Конго (2016/3001(RSP)) (B8-1319/2016);

—   Hilde Vautmans и Ivan Jakovčić, относно положението в Демократична република Конго (2016/3001(RSP)) (B8-1320/2016);

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Julie Ward и Doru-Claudian Frunzulică, от името на групата S&D, относно положението в Демократична република Конго (2016/3001(RSP)) (B8-1324/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.24 от протокола от 1.12.2016 г г.

Правна информация - Политика за поверителност