Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/3001(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-1310/2016

Rozpravy :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.24
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0479

Zápis
Čtvrtek, 1. prosince 2016 - Brusel

3. Situace v Demokratické republice Kongo (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Demokratické republice Kongo (2016/3001(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Mariya Gabriel za skupinu PPE, Maria Arena za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Bogdan Brunon Wenta, Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, James Carver, Cristian Dan Preda a Cécile Kashetu Kyenge.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupila Federica Mogherini.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes a Josep-Maria Terricabras za skupinu Verts/ALE o situaci v Demokratické republice Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1310/2016);

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas o situaci v Demokratické republice Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1313/2016);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo a Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL o situaci v Demokratické republice Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1315/2016);

—   Charles Tannock a Mark Demesmaeker za skupinu ECR o situaci v Demokratické republice Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1316/2016);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Frank Engel, Cristian Dan Preda a Ivo Belet za skupinu PPE o situaci v Demokratické republice Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1319/2016);

—   Hilde Vautmans a Ivan Jakovčić o situaci v Demokratické republice Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1320/2016);

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Julie Ward a Doru-Claudian Frunzulică za skupinu S&D o situaci v Demokratické republice Kongo (2016/3001(RSP)) (B8-1324/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.24 zápisu ze dne 1.12.2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí