Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/3001(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-1310/2016

Debatten :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Stemmingen :

PV 01/12/2016 - 6.24
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0479

Notulen
Donderdag 1 december 2016 - Brussel

3. Situatie in de Democratische Republiek Congo (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in de Democratische Republiek Congo (2016/3001(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, Maria Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Bogdan Brunon Wenta, Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, James Carver, Cristian Dan Preda en Cécile Kashetu Kyenge.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes en Josep-Maria Terricabras, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in de Democratische Republiek Congo (2016/3001(RSP)) (B8-1310/2016);

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Rolandas Paksas, over de situatie in de Democratische Republiek Congo (2016/3001(RSP)) (B8-1313/2016);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo en Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in de Democratische Republiek Congo (2016/3001(RSP)) (B8-1315/2016);

—   Charles Tannock en Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, over de situatie in de Democratische Republiek Congo (2016/3001(RSP)) (B8-1316/2016);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Frank Engel, Cristian Dan Preda en Ivo Belet, namens de PPE-Fractie, over de situatie in de Democratische Republiek Congo (2016/3001(RSP)) (B8-1319/2016);

—   Hilde Vautmans en Ivan Jakovčić, over de situatie in de Democratische Republiek Congo (2016/3001(RSP)) (B8-1320/2016);

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Julie Ward en Doru-Claudian Frunzulică, namens de S&D-Fractie, over de situatie in de Democratische Republiek Congo (2016/3001(RSP)) (B8-1324/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.24 van de notulen van 1.12.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid