Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/3001(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-1310/2016

Debaty :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Głosowanie :

PV 01/12/2016 - 6.24
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0479

Protokół
Czwartek, 1 grudnia 2016 r. - Bruksela

3. Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (2016/3001(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Mariya Gabriel w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Bogdan Brunon Wenta, Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, James Carver, Cristian Dan Preda i Cécile Kashetu Kyenge.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes i Josep-Maria Terricabras w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (2016/3001(RSP)) (B8-1310/2016);

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Rolandas Paksas, w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (2016/3001(RSP)) (B8-1313/2016);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo i Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (2016/3001(RSP)) (B8-1315/2016);

—   Charles Tannock i Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (2016/3001(RSP)) (B8-1316/2016);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Frank Engel, Cristian Dan Preda i Ivo Belet w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (2016/3001(RSP)) (B8-1319/2016);

—   Hilde Vautmans i Ivan Jakovčić, w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (2016/3001(RSP)) (B8-1320/2016);

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Julie Ward i Doru-Claudian Frunzulică w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (2016/3001(RSP)) (B8-1324/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 1 grudnia 2016 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności