Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/3001(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-1310/2016

Rozpravy :

PV 01/12/2016 - 3
CRE 01/12/2016 - 3

Hlasovanie :

PV 01/12/2016 - 6.24
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0479

Zápisnica
Štvrtok, 1. decembra 2016 - Brusel

3. Situácia v Konžskej demokratickej republike (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Konžskej demokratickej republike (2016/3001(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Mariya Gabriel v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Bogdan Brunon Wenta, Elena Valenciano, Mark Demesmaeker, James Carver, Cristian Dan Preda a Cécile Kashetu Kyenge.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes a Josep-Maria Terricabras v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Konžskej demokratickej republike (2016/3001(RSP)) (B8-1310/2016);

—   Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas, o situácii v Konžskej demokratickej republike (2016/3001(RSP)) (B8-1313/2016);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo a Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v Konžskej demokratickej republike (2016/3001(RSP)) (B8-1315/2016);

—   Charles Tannock a Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, o situácii v Konžskej demokratickej republike (2016/3001(RSP)) (B8-1316/2016);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Joachim Zeller, Brian Hayes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Maurice Ponga, Frank Engel, Cristian Dan Preda a Ivo Belet v mene skupiny PPE, o situácii v Konžskej demokratickej republike (2016/3001(RSP)) (B8-1319/2016);

—   Hilde Vautmans a Ivan Jakovčić, o situácii v Konžskej demokratickej republike (2016/3001(RSP)) (B8-1320/2016);

—   Maria Arena, Elena Valenciano, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Julie Ward a Doru-Claudian Frunzulică v mene skupiny S&D, o situácii v Konžskej demokratickej republike (2016/3001(RSP)) (B8-1324/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.24 zápisnice zo dňa 1.12.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia