Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0229(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0329/2016

Ingivna texter :

A8-0329/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.1
CRE 01/12/2016 - 6.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0457

Protokoll
Torsdagen den 1 december 2016 - Bryssel

6.1. En tullkodex för unionen, för varor som tillfälligt lämnar unionens tullområde sjövägen eller med flyg ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, för varor som tillfälligt lämnar unionens tullområde sjövägen eller med flyg [COM(2016)0477 - C8-0328/2016- 2016/0229(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Maria Grapini (A8-0329/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Maria Grapini gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 150.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0457)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy