Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0355(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0356/2016

Ingivna texter :

A8-0356/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0458

Protokoll
Torsdagen den 1 december 2016 - Bryssel

6.2. Tillämpningsdag: Faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) vad gäller förordningens tillämpningsdag [COM(2016)0709 - C8-0457/2016- 2016/0355(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pervenche Berès (A8-0356/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0458)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy