Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/3004(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B8-1304/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/12/2016 - 6.9
Обяснение на вота

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 1 декември 2016 г. - Брюксел

6.9. Становище на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná и Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL, съгласно член 108, параграф 6 от Правилника за дейността, с искане за становище на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на предложеното споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личните данни във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления (2016/3004(RSP)) (B8-1304/2016)

Предложение за резолюция, внесено от Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström и Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, съгласно член 108, параграф 6 от Правилника за дейността, относно искане за становище на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личните данни във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления (2016/3004(RSP)) (B8-1305/2016)

Предложения за резолюция B8-1304/2016 и B8-1305/2016

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-1304/2016

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-1305/2016

Отхвърля се

Правна информация - Политика за поверителност