Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/3004(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B8-1304/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 01/12/2016 - 6.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Neljapäev, 1. detsember 2016 - Brüssel

6.9. Euroopa Kohtu arvamus Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse kokkuleppe kooskõla kohta aluslepingutega (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel kodukorra artikli 108 lõike 6 alusel, millega küsitakse Euroopa Kohtu arvamust selle kohta, kas kavandatav Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vaheline süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse kokkuleppe on aluslepingutega kooskõlas (2016/3004(RSP)) (B8-1304/2016)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström ja Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel kodukorra artikli 108 lõike 6 alusel, millega küsitakse Euroopa Kohtu arvamust selle kohta, kas Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vaheline kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse kokkulepe on aluslepingutega kooskõlas (2016/3004(RSP)) (B8-1305/2016)

Resolutsiooni ettepanekud B8-1304/2016 ja B8-1305/2016

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-1304/2016

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-1305/2016

Tagasi lükatud

Õigusteave - Privaatsuspoliitika