Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/3004(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B8-1304/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.9
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 1 december 2016 - Bryssel

6.9. Yttrande från domstolen över huruvida avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott är förenligt med fördragen (omröstning)

Resolutionsförslag inlämnat av Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná och Stelios Kouloglou för GUE/NGL-gruppen, i enlighet med artikel 108.6 i arbetsordningen, om yttrandet från domstolen över huruvida avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott är förenligt med fördragen (2016/3004(RSP)) (B8-1304/2016)

Resolutionsförslag inlämnat av Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström och Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, i enlighet med artikel 108.6 i arbetsordningen, om yttrandet från domstolen över huruvida avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om skydd av personuppgifter i samband med förebyggande, utredning, upptäckt och lagföring av brott är förenligt med fördragen (2016/3004(RSP)) (B8-1305/2016)

Resolutionsförslag B8-1304/2016 och B8-1305/2016

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-1304/2016

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-1305/2016

Förkastades

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy